Optimal kapasitet – i trådløse nett

Det er flere grep å ta dersom du synes den trådløse forbindelsen din er treg. Her gir vi deg forklaringen på hvorfor kapasiteten ikke alltid er optimal – og hva som eventuelt kan gjøre for å bedre den.

9. juni 2009

Hjemmesentralen er ’hjertet’ i fiberløsningen fra Altibox. Det er via denne alle produktene du abonnerer på blir levert. Riktig plassering av denne sentralen er derfor viktig med tanke på å ivareta kvaliteten på Altibox-produktet. Spesielt med tanke på trådløs funksjonalitet er plasseringen viktig: Hvor hjemmesentralen monteres avgjør hvilke steder i boligen den trådløse internettilkoblingen vil fungere.

Kontroller dette!

Vår trådløse tilkobling vil i de aller fleste tilfeller fungere bra, uten utfall og ustabilitet. Det er allikevel en del faktorer som kan påvirke forbindelsen i negativ retning. Disse deles opp i to områder.

Det første er ytre påvirkninger, eller ytre forstyrrelser. Dette er signaler som er sendt fra andre enheter i området ditt – som på en eller annen måte kan forstyrre ditt eget trådløse nett. Typiske eksempler på enheter som opererer i samme frekvensområde som ditt, kan være:

 • Andre trådløse nett
 • Babycall
 • Trådløse telefoner
 • Bluetooth-enheter
 • Mikrobølgeovner
 • Annet utstyr som bruker trådløs tilkobling

Den andre hovedfaktoren som kan påvirke det trådløse nettverket ditt, er at signalet blir delvis eller fullstendig blokkert av:

 • Betongvegger
 • Varmekabler
 • Speil, glass
 • Fliser

Varmtvannsberedere og vannledninger i nærheten av hjemmesentralen kan også påvirke. Det samme kan enheter som krever relativt høy spenning (for eksempel frysebokser og kjøleskap)

Feilsøking

De fleste av våre kunder som rapporterer om problemer tilknyttet trådløs forbindelse, har enten store forstyrrelser i sitt område, og / eller sitter for langt fra hjemmesentralen med pc-en sin, gjerne også med flere vegger i mellom.

Dersom du opplever problemer:

 • Først og fremst; kontroller at internett fungerer via vanlig kabel. Det kan være andre årsaker enn den trådløse tilkoblingen i seg selv som gjør at du ikke kommer på nett.
 • Flytt bort, eller helst skru av, andre trådløse enheter som muligens står for nær hjemmesentralen. Dess nærmere disse enhetene eventuelt er, jo mer vil signalet bli påvirket.
 • Flytt pc-en din nærmere hjemmesentralen, og se om resultatet er bedre.

Har du fortsatt problemer – kontakt kundeservice hos din lokale Altibox-leverandør!