Varsel om prisendring fra 1. november

Altibox foretar en prisjustering på internettproduktet fra 1. november 2018. Her finner du mer informasjon om prisendringen.

20. september 2018

Spørsmål og svar om prisendringen:

Hvorfor foretar dere en prisendring?

De endrede forbrukervanene gjør at kundene våre bruker fiberbredbåndet mer enn noen gang, og dette er vi særs glade for. På den annen side gir dette store utslag i trafikken i vår infrastruktur, som igjen medfører økte kostnader for oss. I løpet av 15 år har vi økt hastigheten flere ganger, men kun justert prisen vår et fåtall ganger.

Altibox ønsker å være en kundesentrisk organisasjon, og lytter til våre kunder. Vi mener å ha konkurransedyktige priser på vårt fiberbredbånd også etter prisjusteringen.

Dersom du velger flere produkter/tjenester hos oss kan det gi deg mer verdi for pengene. Ta kontakt med din lokale Altibox-partner for å få et tilbud.

Jeg har fått varsel om prisendring, men har tv. Hva betyr dette for meg?

Som leverandør mener vi det er naturlig å gi kunder som kjøper flere tjenester av oss noen fordeler. Som i veldig mange andre bransjer får totalkunder fordeler i form av bedre pris når de kjøper flere produkter hos samme leverandør.

Som følge av at du har flere produkter hos oss, så får du derfor en rabattert pris. Vi har justert prisen på internett, men gir deg tilsvarende beløp i rabatt slik at du samlet sett ikke vil betale mer enn du gjør i dag.

Jeg har mottatt en faktura, og ser det er listet opp en rabatt som jeg ikke har sett før, hva er dette?

Kunder med flere produkter får selvsagt en rabattert pris hos oss. Vi har nå justert prisen på internett, men gir deg en rabatt på tv-abonnementet, slik at du samlet sett ikke vil betale mer enn du gjør i dag.

Hvor lang tid i forkant av prisendringen er det varslingsplikt?

Det er 1 måneds varslingsplikt.

Hva skjer dersom jeg er i en avtaleperiode eller under binding?

Du vil ikke få en prisjustering i avtaleperioden eller bindingstiden, men etter endt avtaleperiode/bindingstid vil prisen justeres.

Vi gjør oppmerksom på at du har rett til å si opp abonnementet ditt som en følge av prisendringen, med virkning fra tidspunktet endringen trer i kraft.