Hvert år forårsaker lynnedslag skader for millioner av kroner i norske hjem

Slik beskytter du ditt hjem mot lyn

I et normalår registreres rundt 110.000 sky-til-bakke-lyn i Norge, og noen av disse fører til ødelagt elektronikk i norske hjem. Heldigvis kan du ta grep for å verne deg mot dette.

12. oktober 2018

Hvert år forårsaker lynnedslag skader for millioner av kroner i norske hjem. Tallet er økende fordi vi stadig skaffer oss mer elektronikk. Og på grunn av klimaendringene forventes både hyppigere og kraftigere tordenvær. Dette gjør at lynskadene vil øke drastisk i fremtiden.

Lynet slår sjelden ned direkte i hus, men fører hvert år til store skader fordi når det treffer bakken, kan elektriske apparater i rundt en kilometers omkrets ta skade. Nedslag andre steder kan altså føre til overspenning i strøm- og telefonnettet som ditt hus er koblet til.

Det siste punktet er viktig for de som ikke bor i helt nye boliger. Fra 2010 ble det påbudt med overspenningsvern i alle nye boliger, og ved større rehabiliteringer av boliger. For de som ikke har dette monteres såkalt grovvern i sikringsboksen av en elektriker og tar av for de store spenningene. I tillegg bør man installere pluggvern foran fintfølende elektronikk som pc, tv og dekodere. Det er viktig å presisere at vegguttaket for strøm må være jordet ved bruk av overspenningsvern.

Fasttelefon er ikke å anbefale i tordenvær, fordi eventuell overspenning kan følge elektriske ledninger og ende i røret. Bruk derfor en mobiltelefon hvis du skal ringe, og da en mobiltelefon som ikke er koblet til laderen.

I tillegg – husk at Norge er et vått land, og at fukt påvirker elektronikk på negativt vis. Hold derfor ditt elektroniske utstyr unna fuktutsatte områder i hjemmet.

Også viktig for bedrifter

Mange er flinke til å koble fra elektrisk utstyr hjemme, men husk at lynet kan slå ned også på jobben! Det kan i tillegg til elektronikken som blir ødelagt føre til store kostnader ved tapt informasjon, nedetid på dataanlegg og arbeidere som ikke har mulighet til å gjøre jobben sin. Så om du har ansvar for et næringsbygg, anbefales det til å installere et lynvernanlegg, samt gi beskjed til ansatte om å koble fra det som ikke må være tilkoblet når det er meldt tordenvær.

Når uhellet er ute

Har du vært uheldig og fått ødelagt elektronikk som følge av lynnedslag? Ta kontakt med ditt forsikringsselskap og din lokale Altibox-leverandør, så går det forhåpentligvis fort å få deg tilbake online! Men som alle som har opplevd dette vet – det er aller best å unngå det ved å følge de overnevnte rådene.

Huskeliste for lynvern:

Du kan enkelt beskytte ditt hjem mot tordenvær og unngå ødelagt elektronikk med disse grepene:

  • Følg med på værvarsel
  • Unngå bruk av fasttelefon, pc, Internett og tv når det lyner
  • Trekk ut strømkontakter og telefonledninger når det er meldt lyn. Dette gjelder også utstyr som er koblet til tv-nettet, som dekodere, routere og modemer, og boksen der fiberen kommer inn i huset.
  • Trekk ut kontakter når du skal reise bort
  • Monter overspenningsvern

Pass på deg selv!

AdobeStock_Lyn

Det er svært sjelden at mennesker blir truffet av lyn, men det hender dessverre at folk blir drept som følge av lynnedslag her i Norge. Derfor ønsker vi i denne sammenheng å også gi noen tips til hva du kan gjøre for at du og din familie kan være så trygg som mulig når tordenværet kommer:

1. Du er trygg i bilen

Bilens karosseri vil sørge for at et lynnedslag føres videre til bakken, og ikke til kroppen din. Et hus har delvis samme effekt, men betongbygg er tryggere enn trehus i tordenvær.

2. Unngå åpne sletter

Hvis hodet ditt er det høyeste punktet i nærheten, øker det sjansen for at lynet slår ned i deg. Det anbefales dessuten å legge ned golfkøller, paraplyer og andre metallgjenstander.

3. Ikke søk ly under store trær

Det er større risiko for at lynet slår ned i objekter som rager høyt i landskapet, som trær. Det kan derimot være en fordel om klærne du har på deg blir våte. Vannet kan nemlig gjøre at et lynnedslag følger fukten i klærne i stedet for å gå inn i kroppen din.

4. Søk dekning på fjelltur

Det handler mest om uflaks hvis du blir truffet av lyn hvis du er på tur i fjellet. Rådet er likevel å søke ly, og gjerne trekke ned til lavereliggende strøk.

5. Ikke bad når det lyner

Ifølge forskerne kan et lyn som treffer vann fordele strøm på flere tusen ampere i vannet. De anbefaler heller ikke bad i badekar, ettersom lynnedslag kan følge vannledningene i huset.

6. Legg deg ned i båt

Er du i båt, bør du prøve å komme deg til land hvis du har mulighet til det. Du bør uansett ikke holde i masten, hvis båten har det, ettersom det er båtens høyeste punkt. Det tryggeste er etter sigende å legge seg ned i båten eller gå ned i kabinen.

Kilde: SINTEF