Prisjustering

Varsel om prisendring fra 1. april

Altibox foretar en prisjustering på produktpakkene fra 1. april 2019. Her finner du mer informasjon om prisendringen.

Hvorfor justerer dere prisen?
De endrede forbrukervanene gjør at kundene bruker tjenestene våre mer enn noen gang, og det er vi særs glade for. På den annen side gir dette store utslag i trafikken i vår infrastruktur, som igjen medfører økte kostnader for oss. I løpet av 15 år har vi økt hastigheten flere ganger, men kun justert prisen vår et fåtall ganger. Vi mener å ha konkurransedyktige priser på våre produkter og tjenester også etter prisjusteringen.

For at vi skal kunne fortsette å tilby markedets beste bredbånds- og underholdningsopplevelser gjør vi nå en prisjustering på produktene våre.

 

Hvor lang tid i forkant av prisendringen er det varslingsplikt?
Det er 1 måneds varslingsplikt.

 

Hva skjer dersom jeg er under binding?
Du vil ikke få en prisjustering i bindingstiden, men etter endt bindingstid vil prisen justeres.

Vi gjør oppmerksom på at du har rett til å si opp abonnementet ditt som en følge av prisendringen, med virkning fra tidspunktet endringen trer i kraft.