Velkomsthilsen på telefonsvareren

Forside » IP-telefoni » Velkomsthilsen på telefonsvareren

Endre velkomsthilsen på telefonsvarer

For å endre den automatiske velkomsthilsenen på din telefonsvarer, ringer du til 52 98 50 00 og gjør følgende:

  • Tast 1 fra hovedmenyen for å komme til menyen for talepostkassen.
  • Vent på opplesning av eventuelle nye talemeldinger.
  • Lytt til valg for endring av velkomsthilsenen:
Tast 2 for å endre velkomsthilsen ved opptatt. Du kan da velge å taste:
   • 1: Les inn ny velkomsthilsen ved opptatt.
   • 2: Les opp gjeldende velkomsthilsen ved opptatt.
   • 3: Gjenopprett standard velkomsthilsen ved opptatt.
   • * (stjerne): Gå tilbake til forrige meny.
Tast 3 for å endre velkomsthilsen ved manglende svar. Du kan da velge:
   • 1: Les inn ny velkomsthilsen ved manglende svar.
   • 2: Les opp gjeldende velkomsthilsen ved manglende svar.
   • 3: Gjenopprett standard velkomsthilsen ved manglende svar.
   • * (stjerne): Gå tilbake til forrige meny.
Tast 6 for å endre det innleste navnet. Du kan da velge:
   • 1: Les inn navnet på nytt.
   • 2: Spill av eksisterende opptak av navnet.
   • 3: Slett opptaket av navnet ditt.
   • * (stjerne): Gå tilbake til forrige meny.