Spørsmål & svar

Spørsmål og svar - Hjemmetelefon

Generelt

Du kan gjøre det selv ved å følge anvisningene nedenfor, eller kontakte en autorisert installatør. Er du usikker på hva du skal gjøre, anbefaler vi det siste.

Før du starter omleggingen av telefonkoblingen
Foreta omleggingen innenfor åpningstidene til vårt Kundesenter. Da vil du få hjelp dersom det skulle oppstå problemer. Sørg for at du har mulighet for midlertidig å kunne ringe oss fra en annen telefon (f.eks. mobiltelefon eller naboens telefon) i tilfelle du trenger veiledning underveis.

NB! Du kan kun benytte analoge telefonapparater.
Dersom du har ISDN fra før, må du fjerne endemotstand i siste kontaktpunkt i spredenettet.

Sjekk hvor linjen er koblet til din gamle telefonileverandør. Koble fra én leder om gangen.

Har du flere telefoner koblet sammen, trekker du en ledning fra hjemmesentralen til nærmeste telefonkontakt. Du kan benytte inntil fire telefoner på samme linje, koblet i parallell.

Trekk ut telefonledningen av kontakten, sett på plugg og stikk den inn i hjemmesentralen, i utgangen merket 'TLF1'. Utgang 'TLF2' benyttes dersom du har behov for to seperate telefonlinjer. Kontakt vårt kundesenter for å oppgradere din telefonitjeneste.

Omstart hjemmesentralen ved å trekke ut strømkabelen, vent 30 sekunder og plugg den i igjen. Vent ett minutt, og ring noen (gjerne din egen mobil) for å teste at telefonen virker.

Sjekk også at innkommende anrop fungerer, og at de grønne phone-lysene på hjemmesentralen blinker og går over til konstant lys når du tar av røret.

For at telefonitjenestene skal virke via fibernettet, må du foreta en omlegging av telefontilkoblingen i boligen din fra eksisterende telefoni-leverandør til Altibox.

Dette gjelder enten du har valgt å beholde ditt eksisterende telefonnummer eller du skal få nytt fra oss.

Tidspunkt for omleggingen avhenger av om du har valgt å beholde ditt eksisterende telefonnummer eller få nytt telefonnummer fra oss. Du vil motta et brev cirka to uker etter montering av hjemmesentralen, hvor nøyaktig tidspunkt blir gitt.

Hvis du skal beholde ditt eksisterende telefonnummer
Omleggingen kan foretas etter tidspunktet for nummerflytting som du får oppgitt i brevet fra oss.

Hvis du skal få nytt telefonnummer
Omleggingen kan foretas så snart du har fått brevet fra oss med ditt nye telefonnummer.

Sjekk hvor linjen er koblet til din gamle telefonileverandør. Koble fra én leder om gangen.

Har du flere telefoner koblet sammen, trekker du en ledning fra hjemmesentralen til nærmeste telefonkontakt. Du kan benytte inntil fire telefoner på samme linje, koblet i parallell.

Trekk ut telefonledningen av kontakten, sett på plugg og stikk den inn i hjemmesentralen, i utgangen merket 'TLF1'. Utgang 'TLF2' benyttes dersom du har behov for to seperate telefonlinjer. Kontakt vårt kundesenter for å oppgrader din telefonitjeneste.

Omstart hjemmesentralen ved å trekke ut strømkabelen, vent 30 sekunder og plugg den i igjen. Vent ett minutt, og ring noen (gjerne din egen mobil) for å teste at telefonen virker.

Sjekk også at innkommende anrop fungerer, og at de grønne phone-lysene på hjemmesentralen blinker og går over til konstant lys når du tar av røret.

Innholdstjenester

Innholdstjenester er en betegnelse som brukes om ulike tjenester du kan bestille eller benytte via din telefon. Dersom du kjøper en innholdstjeneste via telefon eller internett som ikke faktureres over telefonregningen din, er dette ikke en fellesfakturert innholdstjeneste.
Innholdstjenester for fasttelefoni belastes via overtakserte numre i seriene 820 og 829. Dette kan være eksempelvis betaling av spil, tjenester eller innsamlinger til humanitære organisasjoner.

Dersom du er uenig i belastninger fra innholdsleverandører skal klagen rettes til vår kundeservice. Vi vil deretter undersøke din sak, og om nødvendig ta kontakt med den aktuelle leverandøren. Tvister om fellesfakturerte tjenester kan også tas opp med Brukerklagenemnda.no

Altibox tilbyr sperring mot innholdstjenester. Les mer om sperring av innholdstjenester under avsnitt Sperring / Reservering

Tjenesten

Ring telefonsvarertjenesten på 52 98 50 00:
 1. Tast 1 for å gå til talepostkassen
 2. Tast så 1 igjen for å lytte til meldingene

Ring telefonsvarertjenesten på 52 98 50 00

 • Fra hovedmenyen, tast 1 for å komme til menyen for talepostkassen.
 • En får da først lest opp om det er nye talemeldinger.
 • Etter dette blir det lest opp valg for endring velkomsthilsen:
Tast 2 for å endre velkomsthilsen ved opptatt. Du kan da velge:
   • Tast 1 for å lese inn ny velkomsthilsen ved opptatt.
   • Tast 2 for å lese opp gjeldende velkomsthilsen ved opptatt.
   • Tast 3 for å gjenopprette standard velkomsthilsen ved opptatt.
   • Tast * for å komme tilbake til forrige meny.
Tast 3 for å endre velkomsthilsen ved manglende svar. Du kan da velge:
   • Tast 1 for å lese inn ny velkomsthilsen ved manglende svar.
   • Tast 2 for å lese opp gjeldende velkomsthilsen ved manglende svar.
   • Tast 3 for å gjenopprette standard velkomsthilsen ved manglende svar
   • Tast * for å komme tilbake til forrige meny.
Tast 6 for å kunne endre det innleste navnet. Du kan da velge:
   • Tast 1 for å lese inn navn på nytt.
   • Tast 2 for å spille av eksisterende opptak av navnet.
   • Tast 3 for å slette opptaket av navnet ditt.
   • Tast * for å komme tilbake til forrige meny.

Man kan aktivere viderekobling til telefonsvarer på to måter:

Alternativ 1
Sett opp en viderekobling til telefonsvarer under 'IP-Telefoni', når du er innlogget på Mine sider.

Alternativ 2
Benytt tastekoder på hjemmetelefonen din for å styre viderekobling til telefonsvarer:

Direkte viderekobling:

 • Viderekoble alle anrop direkte til telefonsvarer: * 20 *
 • Deaktivere direkte viderekobling til telefonsvarer: # 20 #

Viderekoble kun ved opptatt:

 • Viderekoble anrop til telefonsvarer når linjen er opptatt: *66*
 • Deaktivere viderekobling til telefonsvarer ved opptatt: #66#

Viderekoble kun ved 'ikke svar':

 • Viderekoble anrop til telefonsvarer ved 'ikke svar': *60*
 • Deaktivere anrop til telefonsvarer ved 'ikke svar': #60#
Du kan også stille på hvor mange ganger telefonen skal ringe før samtalen går til telefonsvarer:
*16*(Antall ring)#
For å viderekoble til telefonsvarer etter 5 ring taster du altså: *16*5#

Man kan aktivere viderekobling på to måter:
1. På telefonen ved hjelp av stjerne- (*) og firkanttasten (#):

Viderekoble alle anrop:

 • Til nummer: *21* og tlf. nummer
 • Deaktiver: #21#
 • Sjekk status: *21#
 • Vent på bekreftelse, slik at tjenesten blir aktivert

Viderekobling ved opptatt:

 • Til nummer: *67* og tlf. nummer
 • Deaktiver: #67#
 • Sjekk status: *67#
 • Vent på bekreftelse, slik at tjenesten blir aktivert

Viderekobling ved ikke svar:

 • Til nummer: *61* og tlf. nummer
 • Deaktiver: #61#
 • Sjekk status: *61#
 • Vent på bekreftelse, slik at tjenesten blir aktivert

2. Eller logg inn på Mine sider for å aktivere.

Det var tidligere mulig å viderekoble hjemmetelefon via voicemail. Denne tjenesten ble fjernet for å beskytte sluttkunde mot telefonisvindel.

Sperring/Reservering

For å sperre ber vi deg ta kontakt med kundeservice. Sperretjenestene som kan bestilles er:

 • Sperring for teletorg og underholdning / 8XX-nummer
 • Sperring for mobilsamtaler
 • Sperring for samtaler til utlandet
 • Sperring for alle utgående samtaler, unntatt nødnummer 110, 112 og 113
 • Sperring mot opplysningstjenester