Telefonsvarer

Altibox brukerveiledning

– Slik bruker du telefonsvareren –

Slik endrer du velkomsthilsen på min telefonsvareren

Ring telefonsvarertjenesten på 52 98 50 00. Fra hovedmenyen, tast 1 for å komme til menyen for talepostkassen. En får da først lest opp om det er nye talemeldinger. Etter dette blir det lest opp valg for endring av velkomsthilsen.

Tast 2 for å endre velkomsthilsen ved opptatt. Du kan da velge

 • Tast 1 for å lese inn ny velkomsthilsen ved opptatt.
 • Tast 2 for å lese opp gjeldende velkomsthilsen ved opptatt.
 • Tast 3 for å gjenopprette standard velkomsthilsen ved opptatt.
 • Tast * for å komme tilbake til forrige meny.

Tast 3 for å endre velkomsthilsen ved manglende svar. Du kan da velge:

 • Tast 1 for å lese inn ny velkomsthilsen ved manglende svar.
 • Tast 2 for å lese opp gjeldende velkomsthilsen ved manglende svar.
 • Tast 3 for å gjenopprette standard velkomsthilsen ved manglende svar
 • Tast * for å komme tilbake til forrige meny.

Tast 6 for å kunne endre det innleste navnet. Du kan da velge:

 • Tast 1 for å lese inn navn på nytt.
 • Tast 2 for å spille av eksisterende opptak av navnet.
 • Tast 3 for å slette opptaket av navnet ditt.
 • Tast * for å komme tilbake til forrige meny.

Lytt til talemeldinger

 • Ring: 
52 98 50 00
 • Tast 1 for å gå til talepostkassen
 • Tast så 1 igjen for å lytte til talemeldingene