Dekodernavn

Slik setter du eget navn på dekoderen

Har du flere dekoder i husstanden din, kan det være fornuftig å endre navn på dekoderne for lettere å kunne forholde seg til disse.

Trykk å Altibox-knappen på fjernkontrollen, bla deg bortover med pilknappene til du kommer til Innstillinger, og trykk OK.

Bla deg nedover til du kommer til Dekodernavn, og velg mellom forslagene i listen. Eller skriv inn selvvalgt navn. Bruk pilknappene og OK for å skrive. Avslutt med enter/linjeskifttegn og velg OK.

Trykk deretter på tilbakeknappen på fjernkontrollen for å vende tilbake til Innstillinger og trykk på TV-knappen for å avslutte og vende tilbake til det ordinære TV-bildet igjen.