Slik bruker du favorittkanaler

Kundeservice TV TV-portalen Velg TV-løsning Nye Altibox TV Innstillinger Favorittkanaler

Slik bruker du favorittkanaler

For enklere å få oversikten når du skal planlegge opptak i TV-guiden kan du markere ut dine favorittkanaler.

Trykk på Altibox-knappen på fjernkontrollen, bla deg bortover med pilknappene til du kommer til innstillinger og trykk OK.

Velg og markér dine favorittkanaler med pilknapper og OK. Disse blir nå markert med en hvit hake. Trykk OK på nytt, og markeringen forsvinner.

Trykk på TV-knappen for å avslutte og vende tilbake til det ordinære TV-bildet igjen.

Merk! Dine favorittkanaler følger ikke automatisk med hvis du oppgraderer til Nye Altibox TV med ny Q22-dekoder.