Slik skjuler du kanaler fra listen

Kundeservice TV TV-portalen Velg TV-løsning Nye Altibox TV Innstillinger Skjule kanaler

Hvordan skjule TV-kanaler?

Ønsker du å skjule enkelte av kanalene, finner du denne menyen under Innstillinger.

Trykk på Altibox-knappen på fjernkontrollen, bla deg bortover med pilknappene til du kommer til Innstillinger og trykk OK.

Velg Skjul TV-kanaler og trykk OK. Tast inn din firesifrede Altibox PIN-kode med tallknappene, og velg så kanalen du ønsker å skjule. Bekreft med OK, og disse blir da markert med et hvitt kryss.

Vil du hente frem igjen en skjult kanal, navigerer du til denne, trykker OK, og det hvite krysset forsvinner.

Trykk på TV-knappen for å avslutte og vende tilbake til det ordinære TV-bildet igjen.