Slette opptak – manuell sletting fra Mine opptak

Slik sletter du opptak

For å slette et opptak kan du markere dette med pilknappene og trykke OK.

Bekreft så Slett opptak med OK-knappen.

Velger du "Slett automatisk", vil alle dine programmer slettes etter 80 dager. Valget kan endres så lenge opptaket ligger under Mine opptak.

Vil du slette flere programmer på én gang, bruker du først venstre pilknapp og deretter blar du deg til Slett opptak. Trykk OK. Du kan velge å markere alle opptakene for sletting i menypunktet i venstre kolonne, eller du kan selv merke de enkelte programmene du ønsker å slette. Disse får nå en hvit hake nederst i høyre hjørne.

Velg Slett valgte og bekreft sletting med OK-knappen, og de markerte opptakene slettes og forsvinner.