Sortere opptak

Slik sorterer du opptakene dine

Du kan sortere opptakene dine kronologisk etter sendetid eller alfabetisk.

Et program merket med rødt symbol og «Tar opp» betyr at programmet tas opp akkurat nå.

Trykk venstre pilknapp eller bla deg med pilknappene til meny øverst i venstre hjørne og trykk OK. Dette åpner en meny som gjør det enkelt for deg å administrere dine opptak.

Du kan velge å vise alle dine opptak eller sortere på kategori. Du har oversikt over dine planlagte opptak og kan slette opptak.

Fra menyen finnes også en snarvei til innstillinger og mulighet for å søke i dine opptak.