Slik bruker du tidsforskyvning i Altibox TV-portalen

Slik bruker du tidsforskyvning

Du kan når som helst sette et program på pause eller spole bakover på den kanalen du ser på.

Man kan spole i hastighet opptil 64 ganger raskere ved å trykke flere ganger på spoleknappene, eller man kan hoppe ett minutt forover eller bakover.

Hvis tilbakespoling er benyttet, kan du spole forover igjen inntil tidspunktet som er direkte i TV-sendingen.

Trykk Play/Pause for å spille av, eller Pause i programmet. Trykk Stopp og OK for å avslutte tidsforskyvningen.

Tidsforskjøvet visning kan benyttes mens du tar opp på andre kanaler.