Hva skjer med e-posten min hvis jeg avslutter mitt kundeforhold?

Hva skjer med e-posten min hvis jeg avslutter mitt kundeforhold?

E-postkontoen blir kun avsluttet dersom du ber om det.

Årsaken er at mange trolig bruker e-posten til personlig korrespondanse. Vi har derfor valgt å la alle kunder beholde e-post-tjenesten, selv om bredbånds-abonnementet avsluttes.
Vi arbeider med en funksjonalitet som skal slette e-postkontoer som etter en lengre periode ikke har vært i bruk.

 

Jeg har flere e-post-adresser tilknyttet abonnementet. Beholder jeg samtlige av disse hvis jeg avslutter kundeforholdet mitt?

Du beholder alle e-post-adresser knyttet til kundeforholdet ditt, selv om abonnementet avsluttes.

Deg som er eier av kundeforholdet til Altibox anses som eier av alle opprettede e-post-kontoer tilknyttet Altibox-abonnementet. Det betyr at eier av kundeforholdet kan styre hvem som har tilgang til de opprettede adressene.