Spørsmål & svar

Spørsmål og svar - Bredbånd

Generelt

Du kan koble til så mange datamaskiner du ønsker, men da må du ha en switch eller router, avhengig av hvilken hjemmesentral du har.

Revers DNS (rDNS) er kun forbeholdt våre bedriftskunder.

Altibox er opptatt av å levere den mest stabile bredbåndsløsningen, de høyeste hastighetene og overlegen kapasitet. Men det finnes tekniske begrensninger som i noen tilfeller vil føre til at makshastigheten ikke oppnås. Dersom du opplever redusert hastighet i forhold til det du betaler for, er det viktig å eliminere vanlige årsaker til dette. Vi ønsker derfor at du først og fremst kobler pc'en din direkte til hjemmesentralen utenom router/switch, samt deaktiverer virusscanner, brannmur og andre programmer som kan stjele maskinytelse og/eller internetthastighet. Se for øvrig altibox.no/hastighet for mer informasjon og veiledning.

Dersom du fortsatt opplever hastighetsproblemer etter å ha testet dette, vennligst kontakt vårt kundesenter for feilsøk.

Trådløst nettverk settes opp via Mine Sider.

Trykk på ‘Endre trådløse innstillinger'. Dersom det trådløse nettverket er slått av, kan du slå dette på ved å trykke på bryteren til høyre. Her kan du også endre navn på nettverket og passordet ditt.

Husk å trykke på ‘Lagre' for at hjemmesentralen skal ta i bruk de nye innstillingene.

E-post

Siden webmail er html basert, må du som bruker Internet Explorer holde inne shift+enter for å få enkelt linjeskift.

Dette må du sjekke med selskapet som du har fått disse e-postadressene av.
Vanligvis får du beholde dem, men da en begrenset periode.

Ja, du kan motta e-post fra din forrige e-postadresse, men dersom du vil sende må du bruke smtp.altibox.no som utgående e-postserver i innstillingene/oppsettet for ditt e-postprogram.

Klikk her for å se hvordan man enkelt setter opp e-post i de mest populære e-post klientene.

Ja, du kan fortsatt kjøre din egen e-postserver selv om port 25 er sperret. Denne må konfigureres til å bruke våre e-postservere (smtp.altibox.no) som relay, dette vil stå forklart i brukermanualen for din server.

For å lese innkommende e-post må du velge "Innboks" i venstre fane når du er innlogget. Alle meldingene i mappen vil da vise ca. midt på skjermen.

Ved å trykke én gang på en e-post, vil det komme opp en forhåndsvisning i feltet under e-post listen.

Ved å dobbeltklikke på e-posten, vil e-posten åpnes i et nytt vindu.

For å sende en ny e-post, velger du ikonet på verktøylinjen som viser bilde av en blyant. Det vil da åpne seg et nytt vindu hvor du må skrive inn mottakers e-post adresse, samt innholdet i e-posten. Øverst er en verktøylinje som lar deg legge til kontakter fra adresseboken, legge til vedlegg, lagre som kladd og endre på innstillinger.

Når e-posten er klar til å sendes, trykker du på "Send"-ikonet øverst til venstre.

For å benytte fast videresending av alle innkommende e-post, klikk på "Innstillinger" på den øverste verktøylinjen. Velg fanen "Videresend" (se under). Hak av for "Videresend innkommende e-post". I feltet "E-postadresser" legger du inn e-postadressen du ønsker å videresende til. Du kan videresende til flere adresser.

For å aktivere en fraværsmelding, må du klikke på "Innstillinger" på den øverste verktøylinjen. Det åpnes da et nytt vindu hvor du navigerer deg inn på fanen kalt "Fravær", og huk av for "Aktivere autosvar ved fravær.

For å opprette en ny mappe under innboksen, klikker du høyre musetast på innboks, og velger "Ny mappe". For flere mappevalg på de ulike mappene, trykker du på høyre musetast på ønsket mappe og velger blant alternativene du får opp der.

Med regler menes for eksempel det at innkommende e-post fra en bestemt avsenderadresse automatisk skal legges i mappen med et bestemt navn.

For å opprette en regel må du klikke deg inn på Innstillinger og deretter velge E-post innstillinger.

Nede i venstre hjørne viser en "+", en "-" og pil opp og ned. "+" ikonet refererer til "opprett en ny regel" og "-" ikonet refererer til "slett markert regel".

Velg "+"-ikonet og du får opp et nytt vindu. Som eksempel vil vi legge til en regel som nevnt over, der alle e-poster fra et gitt brukernavn skal havne i en egen mappe:

Her må du definere filteret med et navn, samt definere de reglene som skal følges. Figuren over viser at e-post fra "Ola Nordmann" automatisk skal legges i mappen kalt "Ola Nordmann". Hvis du vil ha flere regler i forbindelse med samme avsender, velger du "+"-ikonet nederst i venstre hjørne.

Du kan legge til en avtale enten ved å velge ikonet øverst i venstre hjørne med navn "Ny hendelse". Alternative måter å legge til hendelse på er å trykke høyre musetast rett i kalenderen og "ny hendelse" på menyen du får opp.
 
I verktøylinjen kan du velge om du vil se en dag, en uke eller en måned i visningsvinduet samtidig

For å sette opp familiekalender kan du laste ned denne guiden (PDF, ca 500kb) som gir stegvis gjennomgang av oppsettet.

For å administrere adresseboken må du trykke ikonet med beskrivelse "Adressebok" i verktøylinjen. Da får du opp et en egen side for adressebok med ulike valg:
  • Nytt adressekort = brukes for å legge til en kontakt.
  • Ny mailingliste = En mailingliste lar deg ha faste grupper du kan sende e-post til.
  • Ny adressebok lar deg sortere kontaktene i for eksempel "Jobbkontakter" og "Privatkontakter".
  • Abonnere på adressebok lar deg for eksempel abonnere på en kollegas adressebok.

Du kan laste ned denne guiden (PDF, ca 500kb) som viser en stegvis gjennomgang av oppsett på produkter som kjører iOS.

Øverst i vinduet finner du en meny med valgene;

  • Kalender
  • Adressebok
  • E-post
  • Innstillinger.

Ved å klikke på innstillinger, åpnes et nytt vindu hvor du har mulighet til å endre på ulike innstillinger.

Nye e-postadresser opprettes ved å logge inn på Mine sider.

Hver e-postkonto har en lagringskapasitet på 15 GB.

Du kan ha inntil 5 aktive e-postadresser.

Ved å gå til https://mail.altibox.no/ kan du logge deg inn med din e-postadresse og passord.

Sikkerhet

Har du hjemmesentral med trådløst nettverk, har du en brannmur innebygget i sentralen som beskytter mot inntrengere fra internett etc.

Du bør i tillegg ha en brannmur installert på PC'en for å beskytte og sperre for uønskede programmer og inntrengere.

Har du hjemmesentral med trådløst nettverk, har du en brannmur innebygget i sentralen som beskytter mot inntrengere fra internett etc.

I samarbeid med Kripos kjører vi et barnepornofilter som blokkerer tilgang til sider som inneholder overgrep mot barn. Filteret vedlikeholdes av Kripos.

Hvis du har problemer knyttet til bruk av Norman Security Suite, kan du finne informasjon på Normans nettsider eller dems tekniske brukerstøtte.

Teknisk brukerstøtte

Tlf: 67 10 97 00
E-post: support-no@help.avg.com

Åpent Man-Fre 09:00-17:00

Tilkoblinger/Innstillinger

Ved å sette hjemmesentralen i bromodus, deaktiveres brannmur og router i hjemmesentralen. Hjemmesentralen vil bli "usynlig" i nettverket, og vil ikke lenger fungere som trådløst aksesspunkt eller dele ut lokale IP-adresser (DHCP-server) til ditt utstyr. Oppsett av eget nettverksutstyr skjer på eget ansvar. Du får tildelt en offisiell IP-adresse på eget nettverksutstyr, og vil være helt ubeskyttet mot inntrengere fra internett.

Du kan sette hjemmesentralen i bromodus på mine sider.

Trådløst nettverk settes opp via Mine Sider.

Trykk på ‘Endre trådløse innstillinger'. Dersom det trådløse nettverket er slått av, slås dette på ved å trykke på bryteren til høyre. Her kan du også endre navn på nettverket samt passord.

Husk å trykke på ‘Lagre' for at hjemmesentralen skal ta de nye innstillingene.

wizard

Portviderekobling settes opp via Mine Sider.

Gå til ‘Mine Sider' -> ‘Min hjemmesentral' -> ‘Brannmur'.

Legg inn ønskede viderekoblinger. Husk å trykk lagre.

Type:   Velg protokollen som applikasjonen bruker – TCP eller UDP.
Ekstern Fra Til:   Angi hvilken port i brannmuren som skal åpnes.
Intern Fra:   Angi hvilken pc på ditt lokalnettverk som trafikken på angitt.

hgwss