Anbefalt Google Wifi-oppsett fra Altibox

Forside » Kundeservice » Internett » Google Wifi – Installasjon » Anbefalt Google Wifi-oppsett fra Altibox

Anbefalt Google Wifi-oppsett

Her får du en veiledning som presenterer tre ulike alternativer for installasjon av Google Wifi tilpasset ditt hjem og dine behov.

Trådløst oppsett

For deg som ikke trenger å kable mer enn det første Google Wifi-punktet

Kombinasjon av kabel og trådløst oppsett

For deg som har betongdekke mellom etasjene eller mer enn én etasje mellom hjemmesentral og Google Wifi

Fullkablet installasjon

For deg som vil ha best mulig båndbredde i ditt trådløse nettverk

Trenger du kun en enkel installasjonsguide? Gå til altibox.no/google-wifi

Wifi_home_web

Trådløst oppsett

Hvem kan bruke dette oppsettet?
Dette scenarioet kan brukes av deg som har hjemmesentral plassert sentralt i boligen.

Hvilke forberedelser må jeg gjøre som kunde?
Du må koble et Google Wifi-punkt til hjemmesentralen. Hvilken port du skal bruke finner du beskrevet i installasjonsguide. Står det en kabel i denne kontakten, må den flyttes til en av de andre portene etter det som står i installasjonsguiden. Etter at hjemmesentral er satt i bromodus, vil det nemlig kun være mulig å koble til tv-dekoder på de pluggene som ikke er brukt av Google Wifi.
Første Google Wifi-punkt anbefales satt opp i nærhet av hjemmesentralen med kabelen som følger med din Google Wifi. Påfølgende wifi-punkt kan så kobles til trådløst. Dersom du har behov for flere punkter for tilkobling til internett, med utstyr som for eksempel alarm, pc, printer, må du anskaffe en switch (se vår anbefaling her). Switch kobles til ledig port i første Google Wifi-punkt.

Hvordan installerer jeg Google Wifi:
For å sette opp systemet bruker du følgende prosess:

Gå inn på installasjonssiden og følg instruksene der.
De trådløse wifi-punktene bør plasseres så nærme som mulig der du skal bruke ditt trådløse nett.

I Google Wifi-appen vil du få beskjed om forbindelsen mellom Google Wifi-punktene er god eller ikke, dette styres av avstanden mellom wifi-punktene. Google Wifi-punktene skal settes opp slik at forbindelsen i mesh-/maskenettet har den beste statusen; "BRA".

Behov for flere wifi-punkt?
Hvis du ikke oppnår ønsket effekt med antall Google Wifi du har, kan du kjøpe én eller flere ekstra Google Wifi på Mine sider.

Hvordan kobler jeg til Altibox TV?
For å koble til tv kreves nettverkskabel Cat5e eller bedre fra hjemmesentral frem til den enkelte dekoder.

Dersom du ikke har kabel må det installeres ny, alternativt kan du gå til innkjøp av trådløs tv-løsning. Du finner vår anbefaling her.

Wifi_home_web_combo

Kombinasjon av kabel og trådløst oppsett

Hvem kan bruke dette oppsettet?
For deg som har hjemmesentral plassert i kjeller eller på loft med tre eller flere etasjer, eller har betongdekke mellom etasjer. Da må du bruke kabel mellom Google Wifi-punktene for at wifi-nettet skal fungere optimalt. Det anbefales da alltid at du går til anskaffelse av en switch (se anbefaling på komplett.no) og 2 stk. ekstra nettverkskabel av typen Cat6. Så kobler du fra det Google Wifi-punktet som er tilkoblet hjemmesentralen til switch (vilkårlig hvilken port som brukes på switch), og så fra switch til Google Wifi-punkt nummer 2.

Det er mulig å koble andre wifi-punkt trådløst for så å koble til tredje wifi-punkt med kabel. Da benyttes en nettverkskabel i en av kontaktene som finnes på undersiden av Google Wifi-punktet.

Hva må jeg bestille ekstra dersom jeg skal bruke dette oppsettet?
1 stk. switch og 2 stk. nettverkskabler Cat6.

Hvilke forberedelser må jeg gjøre?
Du må koble første Google Wifi-punkt til port som beskrevet i installasjonsguide. Finnes det en kabel i denne kontakten, må denne flyttes til en av de andre LAN-kontaktene. Etter at hjemmesentral er satt i bromodus vil det kun være mulig å koble til tv-dekoder på de pluggene som ikke er brukt av Google Wifi. Første Google Wifi-punkt anbefales satt opp i nærhet av hjemmesentralen med kabelen som følger med din Google Wifi. Påfølgende wifi-punkt kan så kobles til trådløst. Dersom du har behov for flere punkter for tilkobling til internett, med utstyr som for eksempel alarm, pc, printer, må du anskaffe en switch (se vår anbefaling her). Switch kobles til ledig port i første Google Wifi-punkt.

Hvordan installerer jeg Google Wifi?
For å sette opp systemet bruker du følgende prosess:

Gå inn på installasjonssiden og følg instruksene der.
De trådløse wifi-punktene bør plasseres så nærme som mulig der du skal bruke ditt trådløse nett.

I Google Wifi-appen vil du få beskjed om forbindelsen mellom Google Wifi-punktene er god eller ikke, dette styres av avstanden mellom wifi-punktene. Google Wifi-punktene skal settes opp slik at forbindelsen i mesh-/maskenettet har den beste statusen; "BRA".

Mellom wifi-punkt som skal kables, kobles det med nettverkskabel før en starter du fortsetter installasjonsprosessen i appen.

Behov for flere wifi-punkt?
Hvis du ikke oppnår ønsket effekt med antall Google Wifi du har, kan du kjøpe én eller flere ekstra Google Wifi på Mine sider.

Hvordan kobler jeg til Altibox TV?
For å koble til TV kreves det nettverkskabel Cat5e eller bedre fra hjemmesentral frem til den enkelte dekoder.

Dersom du ikke har kabel må det installeres ny, alternativt at du går til innkjøp av trådløs TV. Du finner vår anbefaling her.

Wifi_home_wired_v2_web

Fullkablet installasjon

Hvem kan bruke dette oppsettet?
For deg som har mulighet til å benytte nettverkskabler mellom alle Google Wifi-punktene, er dette oppsettet å anbefale.

Nettverkskablene kan gå fra et sentralt punkt eller mellom steder hvor Google Wifi-punktene utplasseres.

Hva må jeg bestille ekstra dersom jeg skal bruke dette oppsettet?
1 stk. switch og 3 stk. nettverkskabler Cat6

Hvilke forberedelser må jeg gjøre?
Du må koble første Google Wifi-punkt til port som beskrevet i installasjonsguide. Finnes det en kabel i denne kontakten, må denne flyttes til en av de andre LAN-kontaktene. Etter at hjemmesentral er satt i bromodus vil det kun være mulig å koble til tv-dekoder på de pluggene som ikke er brukt av Google Wifi. Første Google Wifi-punkt anbefales satt opp i nærhet av hjemmesentralen med kabelen som følger med din Google Wifi. Påfølgende wifi-punkt kan så kobles til trådløst. Dersom du har behov for flere punkter for tilkobling til internett, med utstyr som for eksempel alarm, pc, printer, må du anskaffe en switch (se vår anbefaling her). Switch kobles til ledig port i første Google Wifi-punkt.

Hvordan installerer jeg Google Wifi?
For å sette opp systemet bruker du følgende prosess:

Gå inn på installasjonssiden og følg instruksene der.
Google Wifi-punktene bør plasseres så nærme som mulig der du skal bruke ditt trådløse nett.

Mellom wifi-punktene som skal kables, kobles det med nettverkskabel før du fortsetter installasjonsprosessen i appen.

Behov for flere wifi-punkt?
Hvis du ikke oppnår ønsket effekt med antall Google Wifi du har, kan du kjøpe én eller flere ekstra Google Wifi på Mine sider.

Hvordan kobler jeg til Altibox TV?
For å koble til TV kreves det nettverkskabel Cat5e eller bedre fra hjemmesentral frem til den enkelte dekoder.

Dersom du ikke har kabel må det installeres ny, alternativt at du går til innkjøp av trådløs TV. Du finner vår anbefaling her.