Avanserte innstillinger CPL4

Kundestøtte < internett < selvbetjening < trådløse innstillinger

Flere innstillinger for CPL4

Gå til Mitt hjemmenett -> Trådløse innstillinger.

 

Bromodus

Bromodus deaktiverer brannmur og ruter i hjemmesentralen, slik at den bare videresender signalet til din eksterne ruter og til TV-dekoder. Hjemmesentralen vil bli “usynlig” i nettverket, og vil ikke lenger fungere som trådløst aksesspunkt eller dele ut lokale IP-adresser.

Bromodus benyttes for å oppnå mer stabile trådløse nettverk enn hjemmesentralen er i stand til å levere under spesielle forhold. Oppsett av eget nettverksutstyr skjer på eget ansvar, og det er ikke sikkert at Altibox kundeservice kan hjelpe deg dersom noe ikke virker som det skal.

Sikkerhet

Altibox anbefaler deg å benytte WPA2. Dersom dette ikke fungerer, kan du endre til WPA/WPA2 eller WPA.

Kanalvalg

Altibox anbefaler Auto. Ved svakt eller ustabilt signal på 2,4 GHz-nettet som CPL sender på, kan du bytte manuelt til kanalene 6 eller 11.

Sendestyrke

Hvis du ikke ønsker at nettverket ditt skal ha lang rekkevidde, kan du sette ned sendestyrken her.

Trådløse-innstillinger-CPL

Brannmur

Hjemmesentralen har innebygget brannmur som beskytter dine enheter fra angrep fra internett. Denne beskytter dessverre ikke for virus og trojanere som typisk blir mottatt via mail eller websider man besøker. Vi anbefaler derfor at du laster ned et antivirus-program i tillegg til brannmuren i hjemmesentralen.

LAN: Intern IP: Her kan du angi hvilken IP-adresse hjemmesentralen skal ha på ditt nettverk (LAN). Denne IP-adressen vil bli Standard Gateway på ditt LAN.

DHCP: Første/siste IP: Angir den første og siste IP-adressen som hjemmesentralen skal dele ut. Lease tid: Angir hvor lenge (i timer) en tildelt IP-adresse skal være gyldig før maskinen må be om en ny tildeling.

Hjemmesentral_kari

DMZ-host: Hvis man setter opp en DMZ-host, vil all trafikk som ikke allerede viderekobles via portviderekoblingsregler sendes til denne IP-adressen. NB! DMZ-host er dermed helt åpen fra internett.

Portviderekobling: Ved å sette opp portviderekobling kan man angi at trafikk fra internett mot en spesiell port, skal viderekobles til en maskin (IP-adresse) på ditt nettverk (LAN).

Viderekobling