Eldre Ruwido fjernkontroll

Forside » Kundeservice » tv » Eldre Ruwido fjernkontroll

Slik bruker du fjernkontrollen Ruwido

Ruwido-knappeforklaring

Batterier: Sett inn to flate batterier av typen CR2025, som følger med fjernkontrollen.

Oppsett dekoder: Hvis dekoderen ikke mottar signal fra fjernkontrollen, trykk "OK+2" til det røde lyset blinker to ganger. Den vil da stille dekoderen inn på signalet.

Bytte dekoder: Hvis du bytter fra gammel til ny dekoder, trykk "OK+1" til det røde lyset blinker to ganger.

Knappene på fjernkontrollen:

1 Standby dekoder på/av
2 Standby TV/lydanlegg på/av
3 Talltaster 0–9: Direkte til kanaler.
Kan også brukes som SMS-taster.
4 Info om programmet du ser på.
5 Kildevelger: Etter programmering kontrollerer denne tasten alltid
TV-input, også når fjernkontrollen er i hvilemodus eller AUX-/apparatmodus.
6 TV
7 Tilbake til forrige valg eller side.
8 Åpne tekst-TV
9 Åpne internett
10 TV-guide/programoversikt
11 Åpne TV-portalen med en rekke tjenester.
12 Fargetaster for å velge fargekodede snarveier på portal- eller tekst-TV-sidene.
13 Vise eller gå ut av menyen.
14 Volum
15 Gå neste eller forrige kanal (i TV-modus).
16 Slå av/på lyden
17 Videotaster for å styre Video on Demand-filmer (VoD) eller opptak.
DVR Snarvei til ”Dine opptak”.
18 Snarvei til musikkapplikasjon.
19 Snarvei til radioapplikasjon.
20 Stopp nedlasting av aktuell nettside eller portalside.
21 Snarvei til spillapplikasjon.
22 Apparatvelger

Tilbakestilling av fjernkontroll:

Trykk på knappen merket TV, DVD eller Audio på fjernkontrollen og hold inne til det grønne lyset blinker to ganger.