Slik får du Ruwido-fjernkontrollen til å styre TV, DVD og lydanlegg (Manuelt oppsett)

Forside » Kundeservice » tv » Eldre Ruwido fjernkontroll » Slik får du Ruwido-fjernkontrollen til å styre TV, DVD og lydanlegg (Manuelt oppsett)

Slik får du Ruwido-fjernkontrollen til å styre TV, DVD og lydanlegg

Ruwido remote

Manuelt oppsett

1. Skru på det apparatet du vil programmere, enten TV, DVD-spiller eller lydanlegg. Gjenta prosessen for hvert apparat du vil programmere.

2. Trykk på knappen for TV, DVD eller AUDIO på fjernkontrollen, hold inne til det grønne lyset blinker to ganger. Trykk den tresifrede koden som tilhører ditt apparat. Se i listen til høyre eller under (for mobil/liten skjerm)

3. Grønt lys blinker to ganger når koden er akseptert. Hvis det lyser fast grønt, så må du prøve på nytt.

4. Pek fjernkontrollen mot TV-en, DVD-spilleren eller lydanlegget og trykk på standby-knappen. Hvis apparatet ikke går i standby-modus, så begynn på nytt.

5. Hvis apparatet går i standby-modus, fungerer koden og du kan teste ut andre funksjoner som volumkontroll. Hvis noe ikke fungerer, må du gå tilbake og prøve på nytt.

6. Hvis flere koder i oversikten ikke fungerer, bør du gjøre oppsett med merkesøk.

 

Kodeliste for TV-merker

Kodeliste for DVD-spillere

Kodeliste for lydanlegg