Slik får du Ruwido-fjernkontrollen til å styre TV, DVD og lydanlegg (Merkesøk)

Forside » Kundeservice » tv » Eldre Ruwido fjernkontroll » Slik får du Ruwido-fjernkontrollen til å styre TV, DVD og lydanlegg (Merkesøk)

Slik får du Ruwido-fjernkontrollen til å styre TV, DVD og lydanlegg

Ruwido remote

Oppsett via merkesøk

1. Slå på TV-apparatet, DVD-spilleren eller stereoanlegget som skal programmeres. Hvis det gjelder DVD-spiller, så sett på en plate i tillegg.

2. Sjekk oversikten over merkekoder, det er én kode for hvert merke.

3. Trykk på knappen merket TV, DVD eller AUDIO på fjernkontrollen. Hold inne knappen til det grønne lyset blinker to ganger. Tast 003 til det grønne lyset igjen blinker to ganger for merkesøkmodus.

4. Tast den tresifrede koden for ditt merke, se oversikt på denne siden. Grønt lys blinker to ganger når koden er godtatt. Ved fast grønt lys må du prøve igjen.

5. Pek fjernkontrollen mot apparatet ditt og hold inne enten TV-knappen, audio-knappen for TV og AUDIO, eller stoppknappen for DVD-spiller. Lyset vil blinke mens kodesøket pågår.

6. Koden virker dersom apparatet går i hvilemodus (standby) eller stopper å spille. Sjekk at de andre funksjonene som volumkontroll virker og trykk OK. Hvis noe ikke virker, trykk standby-knappen eller stoppknappen for å fortsette søket.

7. Hvis koden i oversikten ikke fungerer, vil lyset blinke fem
ganger for å vise at merkesøket er slutt. Prøv da med automatisk søk.

 

Kodeliste for TV-merker

Kodeliste for DVD-spillere

Kodeliste for lydanlegg