Kontrollknappene

Opptak- og avspillingsknappene

Fjernkontrollen har følgende taster og funksjoner:

REC-knappen aktiverer en opptaksmeny på kanalen du ser på.

Bruk pilknappene for å velge opptaksfunksjon og bekreft med OK.

Trykk REC-knappen på nytt og velg "avbryt opptak" for å stoppe opptaket før programmet er ferdig. Opptaket du har gjort, lagres i Mine opptak.

Helt nederst på fjernkontrollen finner du avspillingsknappene. Knappene er "spill av/pause", spole framover eller bakover, hoppe tilbake eller framover, og stopp. Med disse knappene styrer du avspilling av TV-sendinger, film eller opptak.