Nummerknappene

Av- og på-knapp, talltaster og tekst-TV

Fjernkontrollen har følgende taster og funksjoner:

Øverst til venstre finner du en sølvgrå av- og på-knapp merket dekoder. Med denne knappen setter du dekoderen i hvilemodus. Trykk på knappen på nytt for å slå dekoderen på igjen.

Øverst til høyre er det en sort av- og på-knapp merket TV, du kan altså bruke fjernkontrollen din fra Altibox til å slå av og på TV-en. Funksjonen krever at du har valgt riktig TV-modell under innstillinger for fjernkontrollen.

Tallknappene 0-9 brukes for direkte tilgang til kanalene. Trykker du på TV-knappen, vender du alltid tilbake til direkte TV igjen. Trykk på TV-knappen én gang til for å åpne tekst-TV. Trykk igjen for miks, et blandet bilde, og trykk igjen for å vende tilbake til det ordinære TV-bildet.

Når fjernkontrollen fra Altibox er koblet til en TV, kan du bytte kilder på TV-en med kildeknappen. Dette er praktisk om du vil veksle mellom Altibox og andre enheter koblet til TV-en. For eksempen en DVD-spiller.