Slå av Bluetooth når fjernkontrollen ikke er i bruk

Overfølsom for elektromagnetisk stråling? Slå av Bluetooth når fjernkontrollen ikke er i bruk

Altibox-fjernkontrollen er en Bluetooth Low Energy BLE-enhet som sender svake elektromagnetiske signaler selv når den ikke er i bruk. Du kan stanse strålingen slik:

  1. Trykk og hold inne 2+OK til det blinker 2 ganger på LED-indikatoren på fjernkontrollen.
  2. For å aktivere BLE igjen trykker og holder du inne 1+OK til det blinker 2 ganger på LED-indikatoren på fjernkontrollen.
  3. Altibox-dekoderen sender også ut BLE-signaler. BLE på selve dekoderen kan slås av på følgende måte:
    - Trykk på Altibox-knappen på fjernkontrollen for å åpne menyene.
    - Bruk piltastene for å gå til menyen for Innstillinger. Trykk OK. Velg Fjernkontroll og deretter Bluetooth. Trykk OK for å slå Bluetooth AV eller PÅ.