Hakking og feil på tv-bildet

Hakker eller fryser tv-bildet?

Hakking eller fullstendig frys av tv-bildet kan være resultat av nettverksproblemer. Prøv disse tipsene for å få et godt tv-bilde:

1. Sjekk driftsmeldinger på Mine sider

Er det problemer med internett i området der du bor, vil det dukke opp en driftsmelding hvis du logger inn på Mine sider. Ved eventuelle feil vil du få et normalt tv-bilde tilbake når problemet er løst.

2. Er du tilkoblet nett?

Dersom tv-dekoderen ikke fungerer, er det lurt å sjekke om du har internett. Dersom du nylig har mistet tilgang til nettet, kan du forsøke å gjøre en omstart av hjemmesentralen (boksen som gir deg internett-tilgang) ved å dra ut stikkontakten, vente noen sekunder og sette kontakten inn igjen.

3. Start utstyret på nytt

Hvis du opplever at tv-bildet hakker eller fryser, kan det hjelpe å dra ut stikkontakten fra tv-dekoderen. Vent noen sekunder før du setter kontakten inn igjen. Fungerer ikke dette, vil neste steg være å gjøre en omstart av hjemmesentralen.

4. Har du flere dekodere?

Har du mer enn én dekoder, og det bare er den ene dekoderen som ikke virker, kan du bytte dem om for å sjekke om feilen skyldes plasseringen eller dekoderen.

Det er også lurt å sjekke om det er noe galt med kabelen, ved å bytte om kablene til tv-dekoderne.

5. Sjekk oppkoblingen

Dersom dekoderen er tilkoblet via trådløst nett, kan du forsøke å heller bruke kabel. Hjelper dette, er det mulig at den trådløse forbindelsen ikke fungerte godt nok.

Relaterte problemstillinger