Endringer i vilkår

Endringer i vilkår

Oppdatert 03.12.20

Vi har gjort noen endringer i vilkårene for Altibox-produkter. Endringene berører «Alminnelige vilkår», «Spesielle vilkår for avtale om bredbåndstjenester» og «Spesielle vilkår for avtale om tv- og mediatjenester».

Stort sett er det snakk om mindre tekstendringer for å forenkle språket, samt at noen av vilkårene er oppdatert for å tydeliggjøre forholdet mellom leverandør og sluttkunde bedre.

De nye vilkårene vil tre i kraft 01.02.2021.

Oppsummering av endringer

Alminnelige vilkår

 • Det gjort en tydeliggjøring av bestemmelsene om rett til grunn for kabelnett, punkt 7.3 og 7.4.
 • Bestemmelsene om stenging, brukerrestriksjoner og heving er tydeliggjort i punkt 12 og 20.
 • Det er presisert i punkt 23.2 at dersom kunden er i bindingstid og ønsker å si opp avtalen grunnet flytting, gjelder de alminnelige regler for oppsigelse under bindingstiden.
 • Forenkling av tekst for økt lesbarhet

Spesielle vilkår for avtale om bredbåndstjenester

 • Justering av innholdet i punkt 2.1
 • Informasjon om trafikkstyring og forhold som påvirker opplevd hastighet er lagt til punkt 4
 • Forenkling av tekst for økt lesbarhet
 • Endringene innebærer ingen praktisk endring for eksisterende kunder

Spesielle vilkår for avtale om tv- og mediatjenester

 • Forenkling av tekst for økt lesbarhet
 • Tatt inn informasjon om opptakstjenester
 • Endringene innebærer ingen praktisk endring for eksisterende kunder