Hopp til hovedinnholdet

Fiber binder samfunnet sammen

Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. I mars 2020 fikk vi erfare at den digitale infrastrukturen har blitt like avgjørende som vei og jernbane.

15. juni 2021

Raske og gode ‘digitale motorveier’ gjorde nemlig at norske arbeidsplasser og skoler kunne fortsette driften, mens det for andre europeiske land ble det en umulighet.

Tidlig i 2020 hadde bare 2,8 prosent av britiske husholdninger fiberaksess, 3,3 prosent av de tyske husholdningene og 4,1 prosent av de italienske. Til sammenligning har 73 prosent av norske husholdninger tilgang til fiber. Og Altibox, som landets største leverandør av internett over fiber, fikk dermed spille en rolle i å trygge digitale tjenester innenfor blant annet helse og omsorg, undervisning og samferdsel i en kritisk situasjon.

Vi er også glade for at tjenestene vi tilbyr, gjør det mulig å utvikle samfunnet på en bærekraftig måte. Stabile internettlinjer reduserer blant annet behovet for reiser og gjør det mulig med ny næringsutvikling også utenfor de store byene.

Kobler Norge på verden

Investeringer i solid digital infrastruktur av høy kvalitet, som eksempelvis i nasjonale og internasjonale fiberforbindelser, er ifølge FN avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling.

Gjennom partnerskap med lokalt eide infrastrukturselskaper sørger vi for at folk og bedrifter i ulike lokalsamfunn over hele Norge får mulighet til å delta i den digitale tidsalderen.

Altibox er også sterkt engasjert i arbeidet med å styrke Norges nasjonale driftssikkerhet og redusere sårbarheten ved å legge til rette for flere føringsveier for internasjonal datakommunikasjon. Altibox bygger og drifter undersjøiske fiberkabler som binder Norge til kontinentet. Disse fiberkablene styrker ikke bare vår egen forsyningssikkerhet, men posisjonerer Norge som en sikker datasenternasjon.

- Behovet for høy datakapasitet og fiberforbindelser direkte mellom Norge og Europa er betydelig. Vi er derfor glad for at vi nå får ytterligere en mulighet til å investere i samfunnskritisk norsk infrastruktur mot utlandet. De siste 18 årene har vi investert titalls milliarder i digital infrastruktur i hele Norge, sier Toril Nag, konserndirektør for Lyses telekomvirksomhet og styreleder i Altibox.

En bærekraftig vei

Den solide internasjonale fiberinfrastrukturen Altibox bygger opp, danner fundamentet for nye samfunnskritiske næringer med tilhørende arbeidsplasser – gjennom bruk av fornybar og klimavennlig norsk kraft. Flere etableringer av datasentre i Norge vil også medføre lavere globale klimagassutslipp ettersom store deler av dagens datasenterindustri driftes med fossile energikilder.