Boligutbygger

Boligutbygger

Med fiberbredbånd fra Altibox sørger du for at boligene innfrir beboers forventning til moderne infrastruktur .

Boligutbygger

Med fiberbredbånd fra Altibox sørger du for at boligene innfrir beboers forventning til moderne infrastruktur.

Ta kontakt med oss før byggeprosessen av et nybygg er i gang- hos oss får du en dedikert kontaktperson som følger hele prosessen. Ved å inkludere oss tidlig i planleggingen kan vi hjelpe dere med å finne de beste løsningene for tilkobling og ønskede tjenester etter behov.

Vi leverer totalenterpriser til boligprosjekter over hele Norge, og bistår deg som boligutbygger i alt fra produktvalg til infrastrukturvalg i kundens boenhet. Med oss kan du være trygg på at kunden blir fornøyd med sine digitale tjenester. En-til-en kommunikasjonen med sluttbruker tar vi oss av.

Leveranse av infrastruktur er kompleks, på lik linje med mye annet i et prosjekt. Vår ekspertise gjør at dere kan bruke tiden og ressursene på andre ting enn digitale tjenester. For å sikre at infrastrukturen bygges på en måte som gjør boligselskapet best mulig rustet for fremtidens digitale samfunn forholder vi oss til IKT Norges bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg.

Vi har lang erfaring med nybygg og har flere prosjekter å vise til via våre partnere.