Personvern: Hvilke personopplysninger behandler vi i Altibox Bedrift?

Hva er en personvernerklæring?

Gjennom en personvernerklæring får du informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, hvordan disse personopplysningene blir behandlet, hvilke rettigheter du har i forbindelse med dette og hvem du kan kontakte for å få svar på videre spørsmål.

Personopplysninger som behandles om kunder og leverandører hos Altibox bedrift

I forbindelse med etablering av bedriftsleveranser, registrerer vi informasjon om kontaktperson(er) hos kunden:

  • Firmanavn og firmalokasjon
  • Kontaktpersonens navn, telefonnummer og e-postadresse og ofte tittel/stilling
  • Firmaadresse/fakturaadresse

Denne informasjonen brukes til å følge opp leveransene våre.

Behandlingsansvarlig

Det er administrerende direktør i Altibox som er ansvarlig for at all behandling av personopplysninger er i tråd med gjeldende personvernlovgivning.

Formålet og grunnlaget for behandlingen

Vi har behov for å holde kontakt med våre kunder for å følge opp leveransene våre (tilbud, avklaringer, kontrakt, bestillinger etc). Den kontakten blir mest effektiv for begge parter når vi kan kontakte enkeltpersoner direkte. Vi vurderer derfor at vi har en berettiget interesse i henhold til Personvernforordningen sin Artikkel 6.1 f) i å lagre og bruke kontaktopplysninger for dialog med våre bedriftskunder.

Behandlingen skjer overfor kontaktpersonens arbeidsgiver eller oppdragstaker. I tillegg til navn behandler vi kontaktopplysninger som er knyttet først og fremst til kontaktpersonens arbeidsforhold og ikke til kontaktpersonens privatliv. Omfanget av opplysningene er svært begrenset. Behandlingen av opplysningene er knyttet til leverandørens næringsvirksomhet og ikke til kontaktpersonens privatliv.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men vi bruker underleverandører til å bistå med drift av IT-plattform og disse kan behandle personopplysninger på våre vegne i henhold til databehandleravtaler vi har inngått. Disse leverandørene leverer systemplattform og har ikke innsyn i personopplysningene som behandles i systemene. De vil behandle personopplysninger i henhold til databehandleravtaler vi inngår og kun utføre behandling på vår instruks.

Rettigheter

Som registrert i våre systemer, har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler for å forenkle din bruk av våre nettsider. Ved å besøke altibox.no samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler.

Les mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler

Henvendelser og spørsmål om personvern

Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller trenger hjelp til å gjøre bruk av dine rettigheter, kan du ta kontakt på:  ksbedrift@altibox.no

Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og senest innen én måned.

Lyse-konsernet som Altibox er en del av, har også utnevnt et personvernombud som skal være en ressursperson både for virksomhetene i konsernet og de registrerte i spørsmål vedrørende personvern. Personvernombudet kan kontaktes på personvernombud@lyse.no

lysekonsern.no og her lyse.no/personvern/