Vilkår

Bedrift » Kundeservice » Vilkår

Vilkår

Gjeldende vilkår for produkter og tjenester levert av din Altibox-leverandør:

•  Alminnelige vilkår - Altibox bedrift
•  General terms and conditions - Altibox bedrift

Ansvar ved feil, mangler og tilgjengelighet

Altibox jobber på vegne av oss kontinuerlig for at informasjonen på dette nettstedet skal være korrekt, fullstendig og tilgjengelig, men vi kan likevel ikke garantere at det til en hver tid er tilfelle. Altibox/vi tar ikke på oss ansvaret dersom endringer i regelverk ikke er blitt oppdatert på nettstedet, skrivefeil eller for andre unøyaktigheter eller utelatelser i informasjonen på nettstedet.