Vilkår for tjenestene fra Altibox Bedrift

Vilkår

Service Level Agreement (SLA) vilkår

Les vilkårene for våre servicenivåer:

Personvern bedrift

Ansvar ved feil, mangler og tilgjengelighet

Altibox jobber på vegne av oss kontinuerlig for at informasjonen på dette nettstedet skal være korrekt, fullstendig og tilgjengelig, men vi kan likevel ikke garantere at det til en hver tid er tilfelle. Altibox/vi tar ikke på oss ansvaret dersom endringer i regelverk ikke er blitt oppdatert på nettstedet, skrivefeil eller for andre unøyaktigheter eller utelatelser i informasjonen på nettstedet.