Internet of Things

INTERNET OF THINGS

Altibox har infrastrukturen som løfter Norge inn i IoT-tidsalderen. Vår IoT-bæretjeneste gjør smarte løsninger mulig.

vanninnsikt-purple-ikon

IoT Vanninnsikt

Løpende måling av vannforbruk per adresse gir kommunene et helt nytt grep om vannressursene i lokalsamfunnet

IoT Aksess

En plattform for IoT-tjenester som består av datafangst og leveranse til kundens nettverksserver.

iotaksess-purple-ikon

IoT Total

IoT Total er en tjeneste hvor Altibox Bedrift setter opp hele datareisen fra registrering på sensor til basestasjon, nettverksserver, applikasjonsserver og endelig mottak av foredlet data i brukervennlig kontrollpanel hos kunde.

iot-total-purple-ikon

IoT Aksess

IoT Aksess er en bæretjeneste eller basistjeneste som gir tilgang til IoT-universet med alle dets muligheter.

iotaksess-purple-ikon

IoT Total

IoT Total er en tjeneste hvor Altibox Bedrift setter opp hele datareisen fra registrering på sensor til basestasjon, nettverksserver, applikasjonsserver og endelig mottak av foredlet data i brukervennlig kontrollpanel hos kunde.

iot-total-purple-ikon

Sensornettet vårt hjelper kommuner og bedrifter med å realisere fremtidsvisjoner

Fiberbredbånd er fundamentet for mange av tjenestene fra Altibox Bedrift. Med solid infrastruktur åpnes det for mange nye muligheter.

IoT – enkelt forklart

Internet of Things også kalt IoT omhandler alle de tingene rundt oss kan kobles til internett. Når tingene eller enhetene er koblet mot et nett kan de koble seg sammen og snakke med hverandre.  Man kan og ha enheter som kan hente ut live data fra omgivelsene rundt oss.  

 Med netttilgang kan man fjernstyre enhetene og samle inn data på en måte som ikke var mulig før. Med IoT kan bedrifter og kommuner effektivisere produksjon, redusere kostnader, optimalisere forretningsprosesser og skape nye digitale tjenester.  

Gi de fysiske tingene en digital stemme

I utgangspunktet kan  de aller fleste ting kobles til et nettverk.  Når IoT enheter snakker sammen og med hverandre får du tilgang til store mengder data – i sanntid. På denne måten gir du de fysiske tingene en «stemme» som konstant leverer live data. Bruksområdene er enorme, men mest utbredt i dag er sensorer som gir informasjon om trafikkbildet eller enheter som måler strøm, vann og temperatur.  

Basestasjoner i 100 kommuner

Altibox-partnere over hele Norge har bygget ut sendestasjoner til et landsdekkende LoRaWAN-sensornettverk. Dette betyr at vi har fiks ferdig infrastruktur for IoT-nettverk i store deler av landet. 

Sendestasjonene tar imot data fra kundenes sensorer, før Altibox behandler og videreformidler dataene til vår applikasjonsserver som også kunden får tilgang til. 

Mer enn 100 kommuner har tilgang til sensornettverket, som dekker mer enn én million norske husstander. 

Mens Altibox leverer plattformen eller bæretjenesten, er det opp til kommuner og bedrifter å tilby tjenester til sine kunder. Mulighetene er mange innenfor IoT.