Tilgjengelige websider for alle

Tilgjengelighetserklæring for altibox.no

Sist oppdatert: 22.12.2020. Erklæringen gjelder nettstedet altibox.no.

1. Tiltak for universell utforming (Uu)

Altibox har gjort følgende tiltak for å at nettsidene skal være universelt utformet:

 • Uu er en del av selskapets visjon og verdier.
 • Uu er inkludert i våre interne retningslinjer.
 • Uu er inkludert i våre rutiner for innkjøp.
 • Det gis kontinuerlig opplæring om uu til våre ansatte.
 • Vi har definert tydelige mål og ansvarsområder for uu.
 • Vi har innført formelle metoder for kvalitetssikring av uu.

Kunder med funksjonsnedsettelser er inkludert i brukertester.

2. Prinsipper

Altibox streber etter å følge Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG). Ettersom innhold, utforming og kode er i stadig utvikling, er det ikke realistisk å oppfylle samtlige retningslinjer til enhver tid.

Nettsidene er i dag delvis i tråd med WCAG 2.1 AA. Vårt mål er at innholdet skal være så tilgjengelig som mulig, og vi benytter følgende rutiner:

 • Regelmessige arbeidsøkter for å rette opp feil.
 • Klart og tydelig språk.
 • Appen kan brukes med eksternt tastatur.
 • Appen kan brukes med skjermlesere.
 • Appen kan brukes med talestyring.
 • Appen kan brukes med bryterkontroll.
 • Teksten kan forstørres minst 300 % og være leselig.
 • Gode fargekontraster, overskrifter og lenker.
 • Alternative bildetekster.

3. Nettlesere og hjelpemidler

Altibox.no er laget for å fungere med følgende hjelpemidler:

 • Skjermleseren VoiceOver på iOS
 • Skjermleseren TalkBack på Android
 • Bryterkontroll på iOS
 • Universalbryter på Android
 • Talestyring på iOS
 • Voice Access på Android

4. Mangler og alternativer

Selv om vi prøver å være flinke, har vi våre begrensninger. Under ser du listen over områder hvor vi vet at alt fremdeles ikke fungerer optimalt. Dersom du opplever andre utfordringer enn de vi har listet opp, setter vi pris på at du forteller oss om dette.

 • Ikke alle knapper har synlig fokus, noe som er viktig for alle som bruker tastatur til navigering.
 • Noen bilder har tekstoverlegg med dårlig kontrast, noe som ikke gir god lesbarhet.
 • Modaler er ikke så enkle å bruke med tastatur.
 • Noen feilmeldinger er ikke kodet slik at de oppdages av hjelpemidler.
 • Vi låser tekststørrelsen noen steder, slik at det ikke er mulig å øke størrelsen.
 • Noen skjemaer støtter ikke automatisk utfylling.
 • Ikke alle bildetekstene våre gir mening for de som ikke kan se bildene.