Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

I hele Norge finnes det Altibox-partnere som hjelper deg på nett, enten det er for å game, jobbe eller rett og slett bare være på nett med andre.

Når våre partnere bygger ut Norge, enten det er med fiber- eller 5G-teknologi er det ikke bare selve teknologien vi bygger. Vi bygger også muligheter.

Fiberbredbånd fra Altibox sørger for at kundene har den raskeste og mest stabile nettilgangen som finnes. Gjennom å bidra til at alle kommer på nett, skal vi knytte både bygd og by sammen. Enten du bor her eller der, skal du kunne være på nett med familie, venner og kjente. Vi skal skape en bedre digital hverdag for alle, og samtidig bidra til at alle i lokalsamfunnene får mulighet til å utvikle seg.

På nett. Som den du er.

Altibox Fiberbredbånd åpner en verden av muligheter for de som bruker det - på godt og vondt. Dette fører med seg et ansvar som vi tar på alvor, og derfor samarbeider vi med MOT Norge, Barnevakten og E-sportalliansen for en bedre digital hverdag for barn og unge.

Les mer ›

Fiber binder samfunnet sammen

Gjennom partnerskap med lokalt eide infrastrukturselskaper sørger vi for at folk og bedrifter i ulike lokalsamfunn over hele Norge får mulighet til å delta i den digitale tidsalderen.

Les mer ›

Her kan du lese mer om eieren vår, Lyse, og hvordan konsernet tar samfunnsansvar. Lyse AS følger også opp Åpenhetsloven på vegne av alle selskapene i konsernet, og ønsker å sikre alle tilgang til informasjon om hvordan vi håndterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Lyse-konsernets redegjørelse om dette, som også står i Lyse AS sin årsberetning, kan leses her.