Fiber eller 5G i sameie?

Hva slags nett er best for større borettslag og sameier?

Internett er nesten like viktig som vann og strøm i dagens samfunn, så når boligselskap skal velge hvordan beboerne skal komme seg på nett, er det viktig å ha fakta på plass.

Derfor vil vi på denne siden belyse de alternativene som oftest blir presentert for styrene i borettslag og sameier, og forklare noen av fordelene og ulempene ved de ulike teknologiene.

👇

Fiberbredbånd:

 • Egen fiberkabel til hver boenhet
 • Svært høy hastighet både opp og ned
 • Lav forsinkelse
 • Svært høy stabilitet
 • Boligselskapet får en fremtidsrettet digital infrastruktur som andre leverandører kan overta
BRL-fiber

Trådløst bredbånd/5G:

 • Fiber til mast, trådløse signaler videre til deg
 • Krever antenne til hver boenhet med fri sikt
  til 5G-mast
 • Høy hastighet ned, lavere opp
 • Lav forsinkelse
 • Hastighet og stabilitet kan variere

Trådløst bredbånd tilbys ikke til boligselskap, da teknologien ikke gir tilstrekkelig kapasitet til mange husholdninger samlet på ett sted.

BRL-5g

Hybrid coax:

 • Fiber til nabolaget, så deler alle på
  coax-kabel derfra
 • Lavere opplastingshastighet
 • Nettet ditt påvirkes av naboenes bruk
 • Risiko for elektromagnetisk støy
 • Ingen nye bygg utstyres med denne teknologien
BRL-coax

Mer fakta 💡

 

Coaxkabler (også kalt Hybrid-fiber-coax-nett)

Dette selges ofte inn som "Hybridfiber", et navn som nesten er designet for å forvirre, siden mange da nok tror at man får fibernett inn i hjemmet. Sannheten er at fra den lokale stasjonen og til beboer går signalet gjennom eldre coax-kabler - ofte lagt inn på 90-tallet - som fysisk splittes. Dermed deles også signalet og kapasiteten på alle, i motsetning til at alle får en dedikert fiberkabel til hver bolig. I tillegg krever denne type infrastruktur, som ingen bygger ut lenger - det er kun gamle ledninger, at alle boligene har samme leverandør, og man er dermed låst til ett selskap. Det er også risiko for forstyrrelser mellom boenhetene som kan bety svekket stabilitet og flere utfall.

 

Fast Trådløst Bredbånd med 5G

Dette er en utsøkt teknologi som forlenger fiberens egenskaper gjennom radiobølger, og gjør det enklere å nå frem med høyhastighets internett der det av en eller annen grunn er vanskelig å strekke en fiberkabel. Perfekt for eneboliger eller mindre sameier som kun kan nås med signal gjennom luften. Dessverre er det slik at 5G ofte vil fungere dårlig i en blokk med mange leiligheter, siden kapasiteten sannsynligvis ikke vil være tilstrekkelig til å kunne fordeles på alle beboerne - og høy tetthet av antenner kan også skape forstyrrelser i signalet. Fast Trådløst Bredbånd krever nemlig at det settes opp utvendige, høye og nøye plasserte antenner på fasaden, med fri sikt mot basestasjonen. Boenheter uten fasade mot mast vil også måtte få kabelstrekk gjennom bygg eller langs fasaden.

 

Fibernett

Altibox-partnerskapet sitt fibernett gir en dedikert fiberkabel til hver boligenhet, på lik linje med eneboliger, og er en teknologi som nær sagt alle leverandører kan benytte. Borettslaget/sameiet eier fibernettet som vi bygger i boligblokken, og kan dermed bytte leverandør uten å måtte trekke nye kabler. Boligselskapet gjør altså en investering som i fremtiden kan gi lavere kostnader av at flere leverandører kan konkurrere om deg som kunde. Fiberkabler har en forventet levetid på opptil 60 år, så det er en smart, langsiktig investering.