Bruk programmets programarkiv

Kundeservice TV TV-portalen Velg TV-løsning Nye Altibox TV Programarkivet Programmets arkiv

Slik bruker du programmets arkiv

Ønsker du å se mer av programserien som du titter på, kan du finne tilgjengelige episoder i programarkivet.

Trykk på høyre pilknapp, og en program-infomeny kommer fram. Naviger med pilknappene til arkivmappen. I dette eksempelet ligger det fem episoder tilgjengelig.

Trykk OK velg ønsket episode med pilknappene og bekreft med OK. Velg se nå og trykk OK igjen for å begynne avspillingen.

Når programmet er slutt, kan du velge å se neste episode, gå  til episodeoversikten eller til TV-kanalens programarkiv. Etter ti sekunder begynner automatisk neste episode, dersom denne foreligger.

I de tilfellene der deler av et program mangler, kan det ha blitt forskjøvet til starten på neste program. Dette kan for eksempel skyldes en endring i det opprinnelige sendeskjemaet, som følge av en ekstra nyhetssending eller andre ting som gjør at publisert sendeskjema fra kanalleverandør ikke stemmer med det som faktisk sendes. Altibox kjenner til disse utfordringene og arbeider med ulike løsninger for å møte slike endringer i sendeskjema.

Tips! Du kan bruke skippe-knappene på fjernkontrollen (play + strek tegn) til å spole raskere frem og tilbake i programmet, og spole over de delene av programmet som ikke er relevant.

Trykk på TV-knappen for å avslutte programarkivet og vende tilbake til direkte-TV igjen.