Mikro

Prisplan Altibox Telefon Mikro

Altibox Telefon Mikro - Innland

Vanlige samtaler Oppstart Per min
Samtaler til Altibox Telefon-abonnenter kr 0,00 kr 0,00
Samtaler til fasttelefon kr 0,59 kr 0,99
Samtaler til mobiltelefon kr 0,59 kr 1,77

Altibox Telefon Mikro - Utland

VOIP_worldmap-5
Prissone

 

Oppstart Per min Fasttelefon Per min Mobiltelefon
  Norden kr 0,00 kr 0,79 kr 2,32
  Europa, vest kr 0,00 kr 0,79 kr 2,32
 Europa, øst kr 0,00 kr 2,32 kr 2,32
  USA / Canada kr 0,74 kr 0,79 kr 3,49
  Verden 1 kr 0,74 kr 4,99 kr 4,99
  Verden 2 kr 0,74  kr 7,99  kr 7,99
             Satellitt kr 0,74  kr 39,99  kr 39,99

Alle prisene er inkl. mva.

Termineringsavgift mellom operatører, dette berører ikke deg som kunde: Terminering pr minutt, fastnett: kr 0,006.