Spesielle vilkår for avtale om Fast IP

Spesielle vilkår for avtale om fast IPv4-adresse

1. GENERELT
1.1 Disse vilkår («Spesielle vilkår») gjelder for fast IPv4-adresse («Tjenesten») til kunde («Kunde») fra leverandør («Leverandør»). Begrepet «Kunde» omfatter utelukkende privatkunder/forbrukerkunder.

1.2 De Spesielle vilkårene supplerer vilkårene angitt i bestillingsskjema/ordrebekreftelsen og Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndsbaserte tjenester («Alminnelige vilkår»). Ved motstrid går de Spesielle vilkår foran det som er angitt i Alminnelige vilkår.

1.3 Det er en forutsetning for levering av Tjenesten at Kunden er knyttet til et Altibox bredbåndsabonnement levert av Leverandøren.

1.4 Kunden samtykker til at Spesielle vilkår og øvrige avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunden i elektronisk format.

1.5 Leverandøren kan endre disse vilkår med minst én måneds varsel til Kundens e-postadresse.

2. TJENESTEN
2.1 Hensikten med Tjenesten er å tildele Kunde en dedikert IPv4-adresse som ikke deles med andre kunder. Leverandør vil tilstrebe at hver gang Leverandørens bredbåndstjeneste benyttes skjer dette med én fast IPv4-adresse.

2.2 Dersom bredbåndstjenesten har tildelt hjemmesentralen en privat IPv4-adresse vil Tjenesten medføre tildeling av offentlig IP-adresse.

2.3 Den faste IPv4-adressen (hjemmesentralens WAN IP-adresse) kunngjøres for Kunden via Altibox Mine sider. IPv4-adresser er Leverandørs eiendom.

3. ANSVAR
3.1 Leverandør kan ikke garantere at tildelt IP-adresse ikke vil endres over tid. Leverandør er ikke ansvarlig for tap og ulemper relatert til at Kunde mister sin tildelte IP-adresse.

3.2 Leverandør er ikke ansvarlig for å varsle Kunde dersom tildelt IP-adresse skulle bli endret. Leverandøren vil likevel tilstrebe å varsle Kunde.

4. OPPSIGELSE
4.1 Oppsigelsestid er i henhold til de Alminnelige vilkår for avtale om
fiber- og bredbåndsbaserte tjenester

4.2 Tjenesten vil opphøre på samme tidspunkt som opphør av bredbåndsabonnementet til Kunde.