Spesielle vilkår for fiberbredbånd fra Altibox

Spesielle vilkår for avtale om bredbåndstjenester

Oppdatert september 2018

1. GENERELT
1.1 Disse spesielle vilkår (Spesielle vilkår) gjelder for tilgang til Bredbåndtjenester som angitt i bestillingsskjema/ordrebekreftelsen (heretter Bredbåndtjenesten), med Privatkunder og Kollektive Kunder (borettslag/sameier) under forutsetning av at Bredbåndtjenesten utnyttes for privat bruk. Begrepet ‘Kunder’ vil i disse Spesielle vilkår referere til både Privatkunder og Kollektive Kunder.
1.2 De Spesielle vilkårene supplerer vilkårene angitt i bestillingsskjema og Alminnelige vilkår for fiber- og bredbåndstjenester. Ved motstrid går de Spesielle vilkårene for Bredbåndtjenester foran det som er angitt i Alminnelige vilkår.

2. BREDBÅND
2.1 Avtale om Bredbåndtjenester gir Kunden tilgang til Internett via Ethernetgrensesnitt i hjemmesentralen. Ethernet-kort for PC og installasjon av dette er ikke inkludert i Bredbåndtjenesten, og er Kundens ansvar. Dersom Kunden skal kople til flere PCer, må Kunden installere en switch eller benytte trådløs tilknytning via hjemmesentralen.
2.2 Kunden tildeles IP-adresse av Leverandøren. IP-adressen eies av Leverandøren og stilles til Kundens disposisjon i forbindelse med bruk av Bredbåndtjenesten. Leverandøren har rett til å endre IP-adressen når hensyn til drift, trafikk, tekniske og/ eller offentligrettslige forhold tilsier dette.
2.3 Kunden plikter å installere programvare eller fysisk brannmur som beskytter mot andres uautoriserte tilgang til eller bruk av Kundens eller Leverandørens utstyr, programvare eller informasjon for øvrig og for å hindre spredning av datavirus.

3. BRUK AV TJENESTEN
3.1 Kunden har plikt til å følge alminnelige nettregler samt å påse at ingen anvender Bredbåndtjenesten i strid med vilkårene i Avtalen, og er også ansvarlig for eventuell uautorisert bruk av den tilgangen som gis Kunden.
3.2 Kunden har ikke rett til å benytte Bredbåndtjenesten til lovstridige forhold. Bredbåndtjenesten kan ikke benyttes til å bruke, kopiere, spre eller på annen måte utnytte informasjon som er ulovlig, som ikke er ment for Kunden eller som Kunden har skaffet seg uberettiget tilgang til.
3.3 Bredbåndtjenesten må ikke brukes til portscanning, utsendelse av virus, eller annen utsendelse og kommunikasjon til skade for Leverandøren eller annen bruker (herunder spam og e-postbombing).
3.4 Kunden er ansvarlig for å slette e-postmeldinger slik at det til enhver tid er tilstrekkelig lagringsplass. Leverandøren tar ikke sikkerhetskopi av Kundens e-poster.
3.5 Leverandøren kan nekte/ta bort støtende eller utilbørlige e-postadresser, eller endre e-postadresser hvis det er nødvendig av tekniske eller kommersielle årsaker.
3.6 Leverandøren kan gi Kunden tilgang til tredjeparts programvare gjennom Bredbåndtjenesten. Det er en forutsetning for bruk av tredjeparts programvare at Kunden aksepterer den aktuelle tredjeparts lisens- og avtalevilkår.

4. KVALITET
4.1 Det er en målsetning at Kunden til enhver tid skal tilbys produktets angitte hastighet mellom Kundens egen PC og Leverandørens Bredbånd. Siden en del av kapasiteten benyttes til nødvendig kontrollinformasjon, vil effektiv hastighet kunne være noe lavere. Overføringshastigheten videre ut mot Internett er utenfor Leverandørens kontroll, og det må her påregnes noe lavere hastighet.
4.2 Ulike forhold hos Kunden og hos Leverandør kan påvirke hastigheten som leveres. Les mer om hastighet på www.altibox.no/hastighet

5. TJENESTEN INKLUDERER
5.1 Med mindre annet er avtalt inkluderer Bredbåndstjenesten følgende: a) Kapasitet som angitt i bestillingsskjemaet b) IP-adresse
5.2 Kundens internettkapasitet kan, på Kundens anmodning, økes i bindingstiden. Endring skjer i henhold til den enhver tid gjeldende prisliste.