Spesielle vilkår for telefonitjenester fra Altibox

Spesielle vilkår for avtale
om telefonitjenester

1. GENERELT
1.1 Disse spesielle vilkår (Spesielle vilkår) gjelder for levering av IP-telefonitjenester som angitt i bestillingsskjema/ordrebekreftelsen (heretter Telefonitjenesten), med Privatkunder og Kollektive Kunder (borettslag/sameier) under forutsetning av at Telefonitjenesten utnyttes for privat bruk. Begrepet ‘Kunder’ vil i disse Spesielle vilkår referere til både Privatkunder og Kollektive Kunder.
1.2 De Spesielle vilkårene supplerer vilkårene angitt i bestillingsskjema og Alminnelige vilkår for fiber- og bredbåndstjenester. Ved motstrid går de Spesielle vilkårene for Telefonitjenester foran det som er angitt i Alminnelige vilkår.

2. TELEFONITJENESTEN
2.1 Avtale om Telefonitjenester gir Kunden mulighet til å ringe fra og motta samtaler til sin fasttelefon via fiber- og bredbåndsnettet med de funksjoner og ytelser som er knyttet til Telefonitjenesten. Det nærmere omfang og innhold av den enkelte Telefonitjenesten er angitt i bestillingsskjemaet.
2.2 Telefonitilgangen gis via en analog tilkobling i hjemmesentralen. Leverandørens Telefonitjenester forutsetter tilgang til strømnettet.
2.3 Telefonapparat og installasjon av dette er ikke inkludert i Telefonitjenesten. Telefonitjenesten muliggjør seriekobling av inntil fire telefonapparater.
2.4 Med mindre annet er avtalt får Kunden tilgang til ett telefonnummer.
2.5 Med mindre annet avtales, tildeler Leverandøren i forbindelse med Avtalens inngåelse nytt telefonnummer til Kunden. Dersom Kunden ønsker å overføre sitt tidligere telefonnummer til Leverandørens Telefonitjeneste, kan Leverandøren på vegne av Kunden si opp Kundens abonnement hos tidligere tilbyder og sørge for overføring av telefonnummeret. Fullmakt til å avslutte tidligere abonnement og overføre telefonnummer skal i så fall angis i bestillingsskjemaet. Det gjøres oppmerksom på at eventuelle begrensninger i avtalen med den forrige tilbyder vil kunne medføre at Kunden i en periode risikerer å betale både for sitt tidligere abonnement og sitt nye abonnement på Telefonitjenestene. Eksisterende telefonnummer kan ikke overføres ved bestilling av hemmelig telefonnummer. Ved forsinket overføring av telefonnummeret eller ved misbruk av portering kan myndighetene ved enkeltvedtak pålegge Leverandøren å yte kompensasjon til Kunden.
2.6 Tilgang til Telefonitjenesten for bruk på andre terminaler enn telefonapparatet innenfor og utenfor Kundens husstand tilbys som en tilleggstjeneste, jf. egen prisliste. Tilleggstjenesten krever internettforbindelse og installasjon av særskilt kommunikasjonsklient på den aktuelle terminal. Kommunikasjonsklienten kan ikke installeres på alle terminaler. Leverandøren er ikke ansvarlig for brudd på Telefonitjenesten som følge av ustabil internettforbindelse. Enkelte nettverk tillater ikke bruk av VoIP i sitt nett slik at tilleggstjenesten ikke kan benyttes. Dersom særskilt kommunikasjonsklient brukes for nødsamtale vil Kundens registrerte adresse bli overført til nødetat. Nødsamtalens faktiske posisjon vil dermed ikke nødvendigvis bli overført til nødetat.

3. PRISVILKÅR, SPESIFISERTE OPPLYSNINGER MV.
3.1 Månedsbetaling for Telefonitjenesten inkluderer følgende:
a) 1 telefonnummer
b) Viderekoblingstjeneste
c) Oppføring i nummeropplysningstjeneste
3.2 Leverandøren fastsetter priser for samtaler til fastnett og mobilnett i inn- og utland. De til enhver tid gjeldende beregningsmetoder og satser for bruk av Telefonitjenesten vil fortløpende offentliggjøres av Leverandøren. Det henvises til reguleringen i de Alminnelige vilkår om varsling av prisendringer.
3.3 Hemmelig nummer kan bestilles som en tilleggstjeneste mot betaling i henhold til gjeldende prisvilkår. Kunden kan innhente spesifisert oversikt over samtaler og forbruk på Leverandørens nettside.
3.4 Dersom Kunden ikke reserverer seg mot det, kan Leverandøren videre gjøre Kundens navn, adresse og telefonnummer tilgjengelig i telefonkataloger, for opplysningstjenester og for adresseringsformål.