Spesielle vilkår ved kjøp av Altibox Wifi Pluss

Spesielle vilkår ved
kjøp av Altibox Wifi Pluss

Altibox Wifi Pluss fungerer kun sammen med en hjemmesentral av typen ZyXEL P2812, ZyXEL P2812AC og FMG 3542, som er administrert av Altibox. Dette sikrer at Altibox kan feilsøke og rette feil hvis du får problemer. Altibox Wifi Pluss gir Altibox blant annet oversikt over hvilke enheter som til enhver tid er tilkoblet ditt trådløse nettverk. Dette gjør det lettere å gjennomføre feilsøking og feilretting enn dersom du har en trådløs bredbåndsløsning i hjemmet, som ikke er administrert av Altibox.

Altibox er opptatt av å ivareta gjeldende regelverk knyttet til innsamling, behandling og lagring av personopplysninger. Vi har rutiner og systemer for informasjonsbehandling knyttet til Altibox Wifi Pluss som er i tråd med dette regelverket. Dette innebærer blant annet at alle personopplysninger som innhentes for funksjonstesting av Altibox Wifi Pluss blir anonymisert.

Eventuelle software-oppdateringer av Altibox Wifi Pluss vil bli gjennomført på nattestid, slik at du i minst mulig grad blir berørt av det.