Søknadsskjema Barnevakten

hero-tittel-barnevakten

Søk om 'Kveldsskolen' fra Barnevakten

Hvert år spanderer vi arrangementet 'Kveldsskolen' fra Barnevakten på 20 barneskoler. Dette er ett av flere tiltak for å støtte Barnevakten sin visjon om at barn og unge skal bruke mediene på en trygg og bevisst måte.

Vi anbefaler at FAU eller andre foreldregrupper avklarer gjennomføring med skolen før søknad sendes. Lærere eller skoleledelse er også velkommen til å søke.

Fristen for å søke om 'Kveldsskolen' for våren 2024 er 30. september. Etter fristen vil vinnerne få beskjed, og Barnevakten vil overta dialogen om gjennomføring. Vinner du ikke, er du velkommen til å søke igjen for neste halvår!

Opplysningene du registrerer i søknaden vil oppbevares for å kunne kåre vinnere av 'Kveldsskolen' og vil slettes straks vinnerne er kåret.