Tilkobling

Kundeservice ›  Hjemmetelefon ›  Tilkobling

Tilkobling av telefon

Slik gjør du for å koble din telefon til hjemmesentralen.

Dette gjør du

  • Sjekk hvor linjen er koblet til din gamle telefonileverandør. Koble fra én ledning om gangen.
  • Har du flere telefoner koblet sammen, trekker du en ledning fra hjemmesentralen til nærmeste telefonkontakt.
  • Trekk ut telefonledningen av kontakten, sett på plugg ved behov og koble den til hjemmesentralens utgang merket Tel 1. Utgang Tel 2 benyttes kun dersom du har behov for to separate telefonlinjer. Kontakt vårt kundesenter for å oppgradere din telefonitjeneste.
  • Omstart hjemmesentralen ved å trekke ut strømkabelen, vent 30 sekunder og plugg den i igjen. Vent ett minutt, og ring noen (gjerne din egen mobil) for å teste at telefonen virker.
  • Etter at du har fått fast, grønt lys på hjemmesentralen, sjekk at innkommende anrop fungerer.
hjemmesentralen

TIPS: Er telefonapparatet ditt 15 år eller eldre? I så fall bør du bytte det ut med et nytt. Eldre, analoge telefoner kan være svært strømkrevende, og dette kan føre til at det oppstår problemer med hjemmesentralen
din.