Brukerveiledninger hjemmetelefon

Hjemmetelefon

For å få Altibox Telefon må du enten flytte ditt gamle telefonnummer eller få tildelt et nytt. Du får et brev med tidspunkt for flytting av gammelt eller aktivering av nytt nummer.

Når Altibox Telefon er aktivert, skal telefonen kobles til fiber via hjemmesentralen - uavhengig av om du skal bruke ditt gamle nummer eller har fått nytt. Dette betyr at du må få lagt om telefonkabelen inne i huset ditt.

Slik gjør du omleggingen selv med enkle grep. Alternativt må du selv kontakte en autorisert installatør.

Tilleggstjenester telefoni

Alarm og nødstrømsforsyning: Husalarm bør kobles til telefonport 2 i hjemmesentralen etter aktivering av Altibox Telefon.
Test alarmen og skaff nødstrømsbatteri til hjemmesentralen.

Hvordan sperre uønskede telefonitjenester?

Såkalte innholdstjenester fra 820-numre eller andre overfakturerte innholdstjenester kan bli en dyr fornøyelse.

 

Ta kontakt med Altibox kundeservice for følgende sperretjenester:

  • Sperring for teletorg og underholdning / 8XX-numre.
  • Sperring for samtaler til utlandet.
  • Sperring for alle utgående samtaler, unntatt nødnumre 110, 112 og 113.
  • Sperring for opplysningstjenester.