Slik graver du selv for raskere Altibox-levering

Slik graver du selv for raskere Altibox-levering

NB!
Ved graving av fiber/rør i forbindelse med egeninnsats, må den enkelte sette seg inn i de lokale regelverk for gravemelding. Slike opplysninger kan en få ved å henvende seg til kommune og/eller lokale e-verk. Se også ledningsportalen.no

1. Rull ut det oransje røret

Egeninnsats_1

Steg 1

Start med å rulle ut det oransje (kan også komme i andre farger) røret på bakken og legg det der hvor du vil grave, helt frem til husveggen. Legg igjen rørkveilen her, ikke kapp røret. Montøren sørger for å tilpasse dette.

2. Grav en 30 cm dyp grøft

Egeninnsats_2

Steg 2

Grav en grøft som er ca 30 cm dyp. Skal du grave langt, bruk en smal spade - da går jobben raskere.

3. Legg røret ned i grøften

Egeninnsats_3

Steg 3

Når du er ferdig å grave, rydder du grøftebunnen for steiner. Deretter plasserer du det oransje røret i grøften. Pass på at det ikke blir knekk på røret – røret skal ikke ha en bøyeradius mindre enn 10 centimeter.

4. Fyll forsiktig grøften

Egeninnsats_4

Steg 4

Fyll grøften med samme massen som du gravde opp. Er det mye stein i massen, kan du legge sand eller hagesingel under og over røret.

OBS: Pass også på at det ikke kommer fuktighet inn i røret – tett enden med teip eller lignende når detligger framme! Vann i røret kan skade fiberen når vannet fryser til is.

5. Montøren gjør resten av jobben

Egeninnsats_5

Steg 5

Når røret er gravd frem til husveggen er din egeninnsats ferdig! Vår montør tilpasser røret og fører dette inn en utvendig grensesnittboks. Fra denne boksen vil det gå en tynn fiberkabel til der du ønsker din hjemmesentral plassert. Montøren kobler så fiberen til hjemmesentralen.

6. Dokumentèr

Egeninnsats_5

Steg 5

Det er lurt å notere seg hvor fiberrøret er lagt over eiendommen. Ved salg, rehabilitering av hus og hage eller renovering av vann eller kloakk, er det viktig å vite hvor fiberrøret er, slik at eventuelle entreprenører får informasjon om dette. Du er selv ansvarlig for skade på rør/fiber på egen eiendom, og du må informere entreprenør om at det ligger fiberrør på eiendommen.

Slik graver du selv for raskere Altibox-levering

NB!
Ved graving av fiber/rør i forbindelse med egeninnsats, må den enkelte sette seg inn i de lokale regelverk for gravemelding. Slike opplysninger kan en få ved å henvende seg til kommune og/eller lokale e-verk. Se også ledningsportalen.no

1. Rull ut det oransje røret

Egeninnsats_1

Steg 1

Start med å rulle ut det oransje (kan også komme i andre farger) røret på bakken og legg det der hvor du vil grave, helt frem til husveggen. Legg igjen rørkveilen her, ikke kapp røret. Montøren sørger for å tilpasse dette.

2. Grav en 30 cm dyp grøft

Egeninnsats_2

Steg 2

Grav en grøft som er ca 30 cm dyp. Skal du grave langt, bruk en smal spade - da går jobben raskere.

3. Legg røret ned i grøften

Egeninnsats_3

Steg 3

Når du er ferdig å grave, rydder du grøftebunnen for steiner. Deretter plasserer du det oransje røret i grøften. Pass på at det ikke blir knekk på røret – røret skal ikke ha en bøyeradius mindre enn 10 centimeter.

4. Fyll forsiktig grøften

Egeninnsats_4

Steg 4

Fyll grøften med samme massen som du gravde opp. Er det mye stein i massen, kan du legge sand eller hagesingel under og over røret.

OBS: Pass også på at det ikke kommer fuktighet inn i røret – tett enden med teip eller lignende når detligger framme! Vann i røret kan skade fiberen når vannet fryser til is.

5. Montøren gjør resten av jobben

Egeninnsats_5

Steg 5

Når røret er gravd frem til husveggen er din egeninnsats ferdig! Vår montør tilpasser røret og fører dette inn en utvendig grensesnittboks. Fra denne boksen vil det gå en tynn fiberkabel til der du ønsker din hjemmesentral plassert. Montøren kobler så fiberen til hjemmesentralen.

6. Dokumentèr

Egeninnsats_5

Steg 5

Det er lurt å notere seg hvor fiberrøret er lagt over eiendommen. Ved salg, rehabilitering av hus og hage eller renovering av vann eller kloakk, er det viktig å vite hvor fiberrøret er, slik at eventuelle entreprenører får informasjon om dette. Du er selv ansvarlig for skade på rør/fiber på egen eiendom, og du må informere entreprenør om at det ligger fiberrør på eiendommen.

Viktig informasjon for plassering av hjemmesentral.

En best mulig plassering av hjemmesentralen i huset vil gi raskere og mer stabile brukeropplevelser. Wifi-signalet fra hjemmesentralen til de trådløse enhetene vil alltid ta korteste vei. Rett plassering av hjemmesentralen er viktig for å unngå forstyrrelser fra vegger, gulv, skap og andre enheter som bruker trådløs tilkobling.

Unngå å plassere hjemmesentralen på steder hvor det er høy fuktighet, mye støv eller kaldt, slik som for eksempel hobbyverksted, vaskerom, garasje, kaldt loft eller bod. Unngå også å montere den så lavt at en støvsuger kan skade den.

Plasser hjemmesentralen nær et strømuttak. Er avstanden til strømuttaket mer enn 1,5 meter, vil du trenge en skjøteledning. Hjemmesentralen bør plasseres et sted i huset som dekker flest mulig enheter, enten om det skal kables til tv- og datapunkter eller tilkobles Wifi. Dersom de fleste tv-, pc- og telefonpunktene du ønsker koblet til befinner seg i samme etasje, bør hjemmesentralen monteres i denne etasjen for enklest kabling videre.

Er du usikker på hvilken plassering som er mest hensiktsmessig for deg, hjelper montøren deg å finne dette