Trådløs kobling av Wifi Pluss til Altibox FMG

Kundestøtte < hjemmesentraler < Wifi Pluss < Trådløs tilkobling FMG

Trådløs kobling av Wifi Pluss til Altibox FMG

Brukerveil_AltiboxFMG
WifiPluss_install_placement

1.

Identifiser best mulig plassering av Altibox Wifi Pluss. Enheten bør stå på høykant og plasseres der du oppholder deg ofte.

WifiPluss_wireless-install_connect-FMG

2.

Koble strømforsyningen til Altibox Wifi Pluss. Koble deretter strømforsyningen til strømnettet. Enheten er klar til å kobles mot hjemmesentralen når statuslyset blinker grønt og oransje.

WifiPluss_wireless-install_WPS-FMG

3.

Hold inne WPS-knappen på hjemmesentralen til statuslyset blinker oransje. Trykk så på WPS-knappen på Altibox Wifi Pluss innen to minutter, til statuslyset blinker oransje. Statuslyset vil nå blinke grønt i 5 til 10 minutter. Hvis statuslyset går over til å blinke grønt og oransje må Altibox Wifi Pluss flyttes nærmere hjemmesentralen.

WifiPluss_install_ready

4.

Altibox Wifi Pluss er ferdig satt opp og det trådløse nettet er utvidet når statuslyset lyser permanent grønt. Dersom dette ikke oppnås bør Altibox Wifi Pluss flyttes nærmere hjemmesentralen. Alternativt kan Wifi Pluss først kobles til hjemmesentralen ved hjelp av en nettverkskabel. Koble deretter strømforsyningen til strømnettet, og vent til statuslyset lyser grønt. Ta ut nettverkskabelen og strømforsyningen for deretter å sette Wifi Pluss trådløst.

– FERDIG –