Tilkobling av tv-dekoder til Google Nest

Slik kobler du dekoder og tv til Google Nest

Du kan koble tv-dekoderen din direkte til Google Nest-boksen, uansett om den er trådløs eller har nettverkskabel til ruteren. Vi anbefaler at du benytter kabel hvis du har mulighet til dette.

Husk å sette opp din Google Nest før du begynner. Hvis du allerede har et Google mesh-nettverk installert, anbefaler vi å ta en restart i Google home-appen på mobiltelefonen.

Eksempel på trådløs og kablet tv med Google Nest

Altibox-Nest-tv-illustrasjon

Slik går du fram: Kablet tilkobling

Koble den første Google Nest Wifi-boksen til hjemmesentralen din.

Tv-signalet fra Google Nest blir sendt videre fra nettverksporten <--> , på samme måte som nettverkssignalet.

Plugg den ene enden av nettverkskabelen inn i nettverksporten merket med <--> på Google Nest og plugg den andre enden inn i tv-dekoderen.

Slik går du fram: Trådløs tilkobling

Den første Google Nest-boksen (ruter) må alltid stå tilkoblet hjemmesentral.

De neste Google Nest-boksene (punkter) kan du plassere hvor du vil: På loftet, i kjelleren eller andre steder hvor du ønsker god trådløs dekning.

Plugg den ene enden av nettverkskabelen inn i nettverksporten merket med <--> på Google Nest og plugg den andre enden inn i tv-dekoderen. Koble tv-en til dekoder. Nå har du trådløs tilknytning til hjemmesentralen.

OBS! Ved trådløs tilkobling er det viktig at enhetene står høyt og synlig, og ikke er hindret av betongvegger eller annet som kan forstyrre wifi-signalet.

Spørsmål og svar om tv-tilkobling til Google-utstyr