Koble fjernkontroll til dekoder

Slik kobler du fjernkontrollen til dekoder

Får du en ny fjernkontroll eller dekoder, kobles disse automatisk ved første gangs bruk.

Tips: Har du en "fremmed" fjernkontroll, kan denne også kobles til dekoderen.

Lysdioden oppe til venstre på fjernkontrollen vil først lyse rødt. Når fargen skifter til grønt, er koblingen gjennomført, og du trenger ikke lenger fri sikt til dekoderen for å betjene denne med fjernkontrollen.
Har fjernkontrollen vært koblet til en annen dekoder, må fjernkontrollen først tilbakestilles.
Tips: Tilbakestill fjernkontrollen ved å holde inne TV-knappen til det grønne lyset blinker to ganger. Alternativt kan du holde inne knappene 7 og 9 i tre sekunder.