Altibox TV legacy fjernkontroller

Slik bruker du fjernkontrollen

R97-knappeforklaring

Batterier: Det finnes to versjoner av denne fjernkontrollen. Den ene bruker flate CR2025 batterier og den andre to AAA batterier.

Oppsett dekoder: Hvis dekoderen ikke mottar signal fra fjernkontrollen, trykk "OK+2" til det røde lyset blinker to ganger. Den vil da stille dekoderen inn på signalet.

Bytte dekoder: Hvis du bytter fra gammel til ny dekoder, trykk "OK+1" til det røde lyset blinker to ganger.

Knappene på fjernkontrollen

1 Standby på/av
2 Snarvei til radiotjenesten.
3 Talltaster (0–9) for direkte tilgang til kanaler. Kan også brukes som SMS-taster.
4 Åpne meny
5 Åpne TV-bildet
6 Snarvei til utvidet informasjon der dette er tilgjengelig.
7 Fargetaster:
[rød]: Avslutt/lukk/tilbake
[grønn]: Åpne EPG/TV-guide
[gul]: Åpne filmleie/Video on Demand (VoD)
[blå]: Aktivere interaksjon
8 Piltaster til navigering.
9 OK for å bekrefte ditt valg.
10 Åpne TV-portal med en rekke tjenester.
11 Tilbake
12 Åpne TV-guide/programoversikt på dine kanaler.
13 Volum
14 Programvalg, neste/forrige kanal, neste/forrige side i TV-guiden.
15 Slå av/på lyden
16 Mine opptak
17 Avspillingstaster
18 Aktivere opptak på gjeldende kanal
19 Åpne tekst-TV
20 Åpne nettleser

Kodeliste for TV-merker
Kodeliste for DVD-spillere
Kodeliste for lydanlegg

Slik bruker du fjernkontrollen

Ruwido-knappeforklaring

Batterier: Sett inn to flate batterier av typen CR2025, som følger med fjernkontrollen.

Oppsett dekoder: Hvis dekoderen ikke mottar signal fra fjernkontrollen, trykk "OK+2" til det røde lyset blinker to ganger. Den vil da stille dekoderen inn på signalet.

Bytte dekoder: Hvis du bytter fra gammel til ny dekoder, trykk "OK+1" til det røde lyset blinker to ganger.

Knappene på fjernkontrollen:

1 Standby dekoder på/av
2 Standby TV/lydanlegg på/av
3 Talltaster 0–9: Direkte til kanaler.
Kan også brukes som SMS-taster.
4 Info om programmet du ser på.
5 Kildevelger: Etter programmering kontrollerer denne tasten alltid
TV-input, også når fjernkontrollen er i hvilemodus eller AUX-/apparatmodus.
6 TV
7 Tilbake til forrige valg eller side.
8 Åpne tekst-TV
9 Åpne internett
10 TV-guide/programoversikt
11 Åpne TV-portalen med en rekke tjenester.
12 Fargetaster for å velge fargekodede snarveier på portal- eller tekst-TV-sidene.
13 Vise eller gå ut av menyen.
14 Volum
15 Gå neste eller forrige kanal (i TV-modus).
16 Slå av/på lyden
17 Videotaster for å styre Video on Demand-filmer (VoD) eller opptak.
DVR Snarvei til ”Dine opptak”.
18 Snarvei til musikkapplikasjon.
19 Snarvei til radioapplikasjon.
20 Stopp nedlasting av aktuell nettside eller portalside.
21 Snarvei til spillapplikasjon.
22 Apparatvelger

Manuelt oppsett for TV, DVD og lydanlegg

1. Skru på det apparatet du vil programmere, enten TV, DVD-spiller eller lydanlegg. Gjenta prosessen for hvert apparat du vil programmere.

2. Trykk på knappen for TV, DVD eller AUDIO på fjernkontrollen, hold inne til det grønne lyset blinker to ganger. Trykk den tresifrede koden som tilhører ditt apparat. Se i listen til høyre eller under (for mobil/liten skjerm)

3. Grønt lys blinker to ganger når koden er akseptert. Hvis det lyser fast grønt, så må du prøve på nytt.

4. Pek fjernkontrollen mot TV-en, DVD-spilleren eller lydanlegget og trykk på standby-knappen. Hvis apparatet ikke går i standby-modus, så begynn på nytt.

5. Hvis apparatet går i standby-modus, fungerer koden og du kan teste ut andre funksjoner som volumkontroll. Hvis noe ikke fungerer, må du gå tilbake og prøve på nytt.

6. Hvis flere koder i oversikten ikke fungerer, bør du gjøre oppsett med merkesøk.

 

Oppsett for TV, DVD og lydanlegg via merkesøk

1. Slå på TV-apparatet, DVD-spilleren eller stereoanlegget som skal programmeres. Hvis det gjelder DVD-spiller, så sett på en plate i tillegg.

2. Sjekk oversikten over merkekoder, det er én kode for hvert merke.

3. Trykk på knappen merket TV, DVD eller AUDIO på fjernkontrollen. Hold inne knappen til det grønne lyset blinker to ganger. Tast 003 til det grønne lyset igjen blinker to ganger for merkesøkmodus.

4. Tast den tresifrede koden for ditt merke, se oversikt på denne siden. Grønt lys blinker to ganger når koden er godtatt. Ved fast grønt lys må du prøve igjen.

5. Pek fjernkontrollen mot apparatet ditt og hold inne enten TV-knappen, audio-knappen for TV og AUDIO, eller stoppknappen for DVD-spiller. Lyset vil blinke mens kodesøket pågår.

6. Koden virker dersom apparatet går i hvilemodus (standby) eller stopper å spille. Sjekk at de andre funksjonene som volumkontroll virker og trykk OK. Hvis noe ikke virker, trykk standby-knappen eller stoppknappen for å fortsette søket.

7. Hvis koden i oversikten ikke fungerer, vil lyset blinke fem
ganger for å vise at merkesøket er slutt. Prøv da med automatisk søk.

 

Oppsett for TV, DVD og lydanlegg via automatisk søk

1. Slå på TV-apparatet, DVD-spilleren eller lydanlegget. Er det DVD, så sett på en plate.

2. Trykk knappen merket TV, DVD eller AUDIO og hold den inne til det grønne lyset blinker to ganger.

3. Tast 001 til det grønne lyset igjen blinker to ganger for automatisk søkemodus.

4. Pek fjernkontrollen mot apparatet og hold inne enten knappen for TV eller AUDIO, eller stoppknappen for DVD-spiller. Lyset
vil blinke mens kodesøket pågår.

5. Hvis apparatet går i hvilemodus (standby) eller stopper å spille, har fjernkontrollen funnet en kode som fungerer. Test de andre funksjonene som volumkontroll.

6. Hvis alt virker, trykker du OK for å lagre koden. Hvis noen funksjoner ikke virker, så trykker du standby- eller stoppknappen for å fortsette søket.

7. Hvis lyset blinker fem ganger, blir det automatiske søket avsluttet uten resultat. Hvis du heller ikke får det til med manuell programmering eller merkesøk, kan det hende at apparatet ditt ikke er med i databasen, eller det kan ha oppstått feil på utstyret. Du bør vurdere å bytte til nyere Altibox-kompatibelt utstyr.

Reset av fjernkontroll

For å tilbakestille eller resette fjernkontrollen til standardverdiene, trykk på knappen merket TV, DVD eller Audio på fjernkontrollen og hold inne til det grønne lyset blinker to ganger.