Slik endrer du start- og stopptidspunkt for planlagte opptak

Slik endrer du tidsbuffer før og etter opptak

Du kan endre start- og stopptidspunkt for dine planlagte opptak.

Trykk på Altibox-knappen på fjernkontrollen, bla deg bortover med pilknappene til du kommer til innstillinger og trykk OK.

Velg opptak og trykk OK. Hvis du ønsker å endre tidsbuffer før opptak, markerer du denne og trykker OK. Velg deretter ønsket lengde fra listen og bekreft med OK.

Samme prosedyre kan også utføres om du vil endre tidsbuffer etter opptak. Trykk på tv-knappen for å avslutte og vende tilbake til det ordinære tv-bildet igjen.