Slik bruker du favorittkanaler

Slik bruker du favorittkanaler

For enklere oversikt når du skal planlegge opptak i Tv-guiden, kan du markere ut dine favorittkanaler.

Trykk på ALTIBOX-KNAPPEN på fjernkontrollen. Bla deg bortover med PILKNAPPENE til du kommer til <Innstillinger>. Trykk OK.
Velg <Kanaler>. Deretter <Favorittkanaler>. Trykk OK.

Marker deretter dine favoritter med PILKNAPPER og OK. Disse blir nå markert med en hvit hake. Trykk OK på nytt, og markeringen forsvinner.

Trykk på TV-KNAPPEN for å avslutte og vende tilbake til det ordinære tv-bildet igjen.