Innstillinger for foreldrekontroll

Innstillinger for foreldrekontroll

Med barn i husstanden kan det være nyttig å sette noen rammer for leie og kjøp av film.

Trykk på Altibox-knappen på fjernkontrollen, bla deg bortover med pilknappene til du kommer til innstillinger og trykk OK. Velg film og serier og trykk OK.

Du kan bestemme aldersgrense for filmer du tillater å leie uten at dette må bekreftes med PIN-kode. Velg foreldrekontroll med pilknappene og OK.

Tast inn din Altibox PIN-kode med tallknappene for å aktivere. Denne PIN-koden mottok du per brev da du ble kunde hos Altibox.

Marker alderstrinnet du ønsker å godkjenne for og bekreft med OK.

Trykk på tv-knappen for å avslutte og vende tilbake til det ordinære tv-bildet igjen.